A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kommunala Pensionärsrådet KPR

KPR 2017

Under 2017 har PRO Lidingö tagit upp bland annat följande frågor i KPR:

  • Hur stadens uppföljning av äldreomsorgen i stadens egen regi och av privata utförare är utformad, hur den fungerar och hur den kommer att utvecklas.
  • Hur staden arbetar med att förebygga självmord bland äldre personer.
  • Hur staden arbetar med att kunna erbjuda äldre personer olika former av välfärdsteknik som del av den äldreomsorg som ges, hur ansvarsfördelningen är mot landstingets hjälpmedelsverksamhet och hur de etiska aspekterna beaktas.
  • Ojämlik hälsa - vilken statistik har staden tillgång till som kan belysa den, på vilket sätt påverkar kunskap om den ojämlika hälsan stadens förebyggande och uppsökande arbete?
  • Följt och lämnat synpunkter på planärernden under året, främst Lidingö centrum och Högsätra. Ställt frågor om planering av bostäder för äldre personer, följt stadshusprojektet med särskild tonvikt på möteslokaler för äldre persone

Representanter från PRO Lidingö under 2017 var: Leif Fryklund, Roland Sandén och Sven Erik Wånell.


Sven Erik
Wånell


Anita Hitterdahl

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.