A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kommunala Pensionärsrådet KPR

Information från KPR 3/2018

Möte KPR den 18 september 2018

Information från omsorgs- och socialnämnden
Bland annat informerades att man fattat beslut om att Lidingö ställer sig bakom föreningen Huskurages policy mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtyck – ett enkelt sätt att rädda liv.

Simhallsutredningen
Beslutet om simhallen är uppe för beslut i fullmäktige i november. Den nya simhallen ska bestå av flera bassänger för att kunna tillgodose olika intressegruppers behov. Bland annat seniorer. I ett senare skede när projektet går in på alla detaljer hur simhallen ska utformas kommer olika intressegrupper erbjudas vara med.

Stadens förhandling med Keolis och Stockholms stads trafikförvaltning
Pensionärsrådet har tidigare lämnat synpunkter på busstrafiken på Lidingö. Bland annat när det gäller tvärförbindelser på ön. Man önskade också att informationen om tillfälliga hållplatser sker snabbare. Nättrafiken runt stadshuset är också en viktig fråga för planeringen.

Översyn av riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorg
Omsorg- och socialnämnden ska revidera riktlinjerna för handläggning inom äldreomsorg. Pensionärsrådet kommer att vara remissinstans. För att hinna yttra sig inom remisstiden (8-18 oktober) kommer pensionärsrådet samlas för ett extra möte den 17 oktober.

Äldreomsorgen implementerar nu IBIC (individens behov i centrum) inom hela äldreomsorgen.

Mötesplatsen
Just nu planerar man flytten av verksamheten till stadshuset. Man planerar bland annat hur rummen i stadshuset ska användas på ett så bra sätt som möjligt.

Den 11 oktober blir det en utställning på Tor
Alla är välkomna.

Det kommer också i fortsättningen finnas en samlingsplats och ett café i Tors lokaler.

 

Anita Hitterdahl

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.