A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kommunala Pensionärsrådet KPR

Information från KPR 1/2019

Möte KPR 2 april 2019

Busstrafiken på ön var den stora frågan vid årets första kommunala pensionärsrådsmöte (KPR) den 2 april. Ny ordförande i KPR är moderaten Peter Lönnqvist. Flertalet partier i kommunfullmäktige är representerade i KPR, tillsammans med oss sex representanter från PRO och SPF Seniorerna.

Region Stockholm har sänt en remiss till alla kommuner i länet om förslag till trafikförändringar. PRO och SPF har via KPR möjlighet att påverka Lidingö stads svar. Vi framförde gemensamt krav på bättre tvärförbindelser på ön och protesterade mot förslaget från SL och dess entreprenör Keolis att lägga ner linje 233. Fler turer var vårt krav, ett krav som också staden driver. Vi påtalade också den dåliga passningen i lågtrafik mellan buss 201 och Lidingöbanan vid Kottla.

Närtrafikens båda linjer, 921 och 923, vill vi skall gå upp till baksidan av Stadshuset för att underlätta att komma till det blivande Seniorcentret liksom all den service som finns och kommer att finnas i Stadshuset. Stadens planering är dock att närtrafiken ska stanna på Bussgatan och att man ska kunna ta hiss upp, en hiss ska byggas invid den nya trappan från Bussgatan.

Vi framförde också att några turer borde gå så att man enkelt kan komma till Lidingö kyrkogård.

Spårväg city bör prioriteras framhöll vi, ett krav staden stöder. Med en sammanbindning med Lidingöbanan kan det ge en bekväm transport in till Stockholms city. Vi påtalade också vikten av att inte krympa antalet sittplatser till förmån för ståplatser i de nya T-banevagnarna som ska trafikera röda linjen.

Vid varje möte får vi rapport från Omsorgs- och socialförvaltningen. Denna gång om det pågående arbetet med att använda modern teknik för stöd till äldre personer. I Vårt Lidingö senaste numret ser man ”Giraffen” på första sidan, ännu så länge bara hos en omsorgsmottagare i Lidingö. Även trygghetskamera och GPS-larm för den som kan ha svårt att hitta hem används, men ännu bara hos några få. Terhi Berlin, ny utvecklingsstrateg på förvaltningen, betonade att denna form av välfärdsteknik bara används om den enskilde personen själv väljer. Teknik ska aldrig ersätta mänsklig kontakt.

Terhi Berlin redovisade vilka boenden som finns för äldre och att förvaltningen bedömer att det är en bra balans mellan behov och antal lägenheter. Från vår sida påpekade vi att det beror också på stadens riktlinjer för att beviljas plats – med högt ställda krav på skröplighet så kan ju en del av behovet döljas eftersom man inte beviljas plats. Det är något vi som pensionärsorganisationer hela tiden måste vara uppmärksamma på. Ofta får anhöriga ta ett stort ansvar. Då kan dagverksamhet vara en avlastning, men det finns brist på platser i dagverksamheterna, något som förvaltning och nämnd är medveten om.

Sven-Erik Wånell

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.