A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kommunala Pensionärsrådet KPR

Information från KPR 1/2018

KPR 20/2 information angående flytt från Tor till stadshuset mm

Lidingö stads vision är att skapa ett modernt och levande stadshus och Seniorcentrum ska bli Lidingös kulturcentrum som också utlovas bli bättre än tidigare

Planeringen Inför flytten från Tor till Stadshuset pågår för fullt och under hösten 2019 planeras verksamheten flytta in i Stadshuset och därefter invigs nya Servicecentrum.

Lokalerna i Stadshuset kommer att anpassas till äldre personer och de som bor på Tor kommer att få möjlighet att komma till Stadshuset. Enligt vad man räknat ut är det i dag endast 20% av de boende på Tor som kommer till verksamheten och 80% är personer som kommer utifrån.

Lokalerna planeras ligga på 1:a planet med en yta på ca 200 kvadratmeter. Där ska också finnas restaurang med uteplats och ett bibliotek i två plan. Motionsrum kommer att inrättas och redan befintliga duschar och bastu ska bli tillgängliga för besökare.

Lidingöhem är ägare till lokalerna på Tor och beslutar själva om vad som ska hända med lokalerna efter att de utrymts.

Under de kommande 10 åren kommer stadsbilden och gångstråken också att ändras.

Mötesplatsen kommer att vara en stående punkt på KPRs möten framöver.

Frågor som diskuterades på KPR  

o Leif Fryklund framförde den stora oro som finns hos de som i dag besöker mötesplatsen i Tor och önskan om att ha kvar något där.   

o Kommer ytan för Mötesplatsen i Lidingö stadshus vara tillräcklig?

o Viktigt att det blir ett seniorcentrum där det är trevligt för människor att träffas.

o Viktigt att få in charm och trivsel även i de nya lokalerna.

Frågor från PRO Lidingö

 • Arbetar staden med någon form av utbildning/fortbildning för personal inom äldreomsorgen?
  Svar: Ja bland annat görs en insats tillsammans med Komvux. Det finns även ett stimulansmedel för vidareutbildning till undersköterskor.
 • Hur många personer har hemtjänst och hjälp med maten, får maten via matlåda och hur många personer får maten (lunch och middag) lagad i sitt hem?
  Svar: Hemtjänsten hjälper 285 kunder med lunch och middagar. Lägger man även till morgonen och kvällen blir det 403 personer. 245 personer är beviljade matdistribution. 68 kunder har hjälp på natten.
 •  Gränsen med fyra timmar ledsagning per månad – varför så snäv tidsgräns? I normalfallet beviljas ledsagning upp till fyra timmar i månaden, som kan fördelas fritt. 
  Svar:
  De fyra timmarna är ingen övre gräns utan ska ses som ett riktvärde för handläggaren att utgå ifrån.

 Anita Hitterdahl

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.