A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kommunala Pensionärsrådet KPR

Information från KPR 2/2018

Minnesanteckningar från KPR 2/2018

Information från Aleris och det äldreboende, Aleris Dalénum Plaza, som öppnar i Dalénum i mitten av november 2018 
Boendet omfattar 65 lägenheter i två plan, uppdelade i sju enheter. Inriktningen är mat, måltidsupplevelse, utevistelse och hälsa. Bland annat kommer det att finnas ett eget tillagningskök och en stor takteras.

Frågor som diskuterades:  
Hur det ska gå med den viktiga utevistelsen när boendet ligger på plan fyra och fem? Man hänvisade bland annat till att det finns fem hissar.
På frågan hur bemanningen ser ut, svarade man att under dagtid
är det två personal/enhet och en personal/löpare per våningsplan. 

Information om flytten av Mötesplats centrum till Stadshuset
Man har ordnat Dialogforum med ca 40 besökare. På detta möte och på Tillgänglighetsrådet berättades om hur lokalerna kommer att se ut och hur de kan anpassas. Förslag på aktiviteter har lämnats, som olika kurser, bingo, dans, film och musikkafé har stått högt på önskelistan. 

Den 15 och 17 maj ordnades ett forum för oroade personer där även äldrelotsar var med och lyssnade. Den 11 juni blir det en guidad tur till stadshuset där bland annat projektledaren kommer att vara med.

På frågan vad som händer med Tors lokaler blev svaret att man vill se någon form av lokal för de som bor på Tor. Inget är dock klart och diskussioner pågår. 

Välfärdsteknik och aktuella frågor inom omsorgs- och socialförvaltningen
Information lämnades om välfärdsteknik och e-hälsa. Aktuellt i omsorgs- och socialförvaltningen på området är signeringsapp för utdelning av medicin. Satsningar på medborgartjänster i verksamhetssystemet Procapita – lätt att följa sitt ärende och att slå ihop verksamhetssystem. 

Frågor från PRO Lidingö

 • Har staden gjort någon utvärdering av hr vinterväghållningen fungerat denna vinter för äldre personer Vad gäller framkomlighet på trottoarer och gångvägar och om halkbekämpningen varit godtagbar? 
  Svar: Teknik- och fastighetsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en tillgänglighetsanalys som lämnas i september.
 • Vad gör staden och vad kan staden göra för att påverka PostNord att öppna fler serviceställen, till exempel på Näset och i Brevik? (Svårt för äldre att ta sig till centrum för att t ex hämta stora och tunga paket). 
  Svar: Det är inte en kommunal fråga utan frågan ligger hos PostNord.
 • KPRs roll när staden ska yttra sig över SLs årliga planering för kollektivtrafiken? 
  Svar: Teknik- och fastighetsförvaltningen berättade om planeringen. Fyra gånger om året sammanträffar Lidingö stad med Trafikförvaltningen i Stockholm och Keolis. Vid nästa tillfälle och inför planeringsmötet får KPR möjlighet att lämna synpunkter på kollektivtrafiken. 
 • På frågan om KPRs roll när ny simhall ska byggas kommer utredare bjuds in till KPRs nästa sammanträde i september. 
 • På fråga om det är aktuellt med en närakut på Lidingö blev svaret nej.

 

Anita Hitterdahl 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.