A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöte

Årsmöte torsdagen den 15 mars i Ansgarskyrkan, Leif Fryklund avtackade Sickan Nymahn med en blombukett. Sickan har varit revisor i PRO Lidingö under många år.

Årsmötet hölls den 15 mars i Ansgarskyrkan. Operasångerskan Linnea Sallay underhöll därefter med sång och musik. Ett tjugotal PRO:are valde att avsluta dagen med en enklare måltid i Stugan med gamla och nya vänner.

2018-03-17 Årsmötet var i år förlagt till Ansgarskyrkan och cirka 50 personer var närvarande. Käte Diederichsen valdes till mötets ordförande och Gigi Sand valdes till sekreterare. Gigi Sand valdes också in i styrelsen som ny sekreterare efter Chris Cederlöf som föredrar att vara kvar i styrelsen som ersättare. Ove Sundström med fru valdes till protokolljusterare och rösträknare.

Som ordförande för mötet valdes Käte Diederichsen och som sekreterare Gigi Sand.Verksamhetsberättelsen, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelser för 2017 lästes upp och godkändes av mötet samt fastställande av balansräkning.

Frågan om styrelsens ansvarsfrihet besvarades med ja. Inga motioner hade lämnats in. Val av styrelse enligt valberedningens förslag, sju ledamöter och tre ersättare godkändes. Leif Fryklund sitter kvar som ordförande och Marianne Furuhovde valdes in i styrelsen.

Det kom många PRO:are för att lyssna och tycka till på årsmötet.Val av ombud till distriktets årsmöte och höstmöte
Mötet utsåg Leif Fryklund och Lena Hult till ombud för distriktets årsmöte och till ombud för kongressen valdes Leif Fryklund och Käte Diederichsen.

Leif Fryklund tackade Hans Furuhovde för allt arbete på PRO under åren.Leif Fryklund avtackade Roland Sandén, Chris Cederlöf, Inga-Lill Jakobsson, Sickan Nyman, Marianne och Hasse Furuhovde samt Anita Harling. 

Mingel och Underhållning
Efter mötet dukades det upp för mingel med lite smått och gott och naturligtvis bubbel i glasen. Årsmötet avslutades med underhållning av operasångerskan Linnéa Sallay som underhöll med sång och spel på sin fiol. Publiken var också välkomna att sjunga med, vilket var mycket uppskattat.

Härligt att få lyssna till skön musik i Ansgarskyrkan.

Linnéa Sallay underhöll med sång och musik.

Lena Hult tackade för en trevlig föreställning.Lena Hult överlämnade blommor till Linnéa Sallay och tackade för den vackra sången och trevliga underhållningen.

Efter årsmötet serverades en enklare middag i Stugan.Efter årsmötet valde många att promenera till Stugan där en enklare måltid med vin/öl väntade. Det blev en trevlig stund tillsammans med gamla och nya vänner.

Foto: Lennart Dannelind  


Här kan du läsa mer om: Linnéa Sallay

 

  • Nästa medlemsmöte är torsdagen den 26 april i Ansgarskyrkan. Då framför trubaduren Johan Taube visor av bland annat Nils Ferlin, Gustaf Fröding, Olle Adolphson med flera.

Anita Hitterdahl

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.