A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Höstmöte 2017

Torsdagen den 30 november var det dags för höstmöte för PRO Lidingöseniorerna. Platsen för mötet var Föreningsgården i Larsberg. Som ordförande och sekreterare för mötet valdes Leif Fryklund och Chris Cederlöf och som justerare valdes Marie Nieminen.

 Lena Hult tackar orkestern för en trevlig underhållning.

Torsdagen den 30 november var det dags för PRO Lidingöseniorernas höstmöte. Platsen för mötet var Föreningsgården i Larsberg och bland annat togs beslut på handlingsplan och budget för nästa år.

2017-12-02 Mellan 40-50 PRO-medlemmar samlades den 30 november för att delta i det årliga höstmötet denna gång på Föreningsgården, Larsberg, där bland annat buget och handlingsplan skulle godkännas.

Som ordförande och sekreterare under mötet valdes Leif Fryklund och Chris Cederlöf och som justerare valdes Maria Nieminen.

Chris Cederlöf och Leif Fryklund valdes till sekreterare och ordförande.Handlingar delades ut och dagordningen lästes upp och godkändes. Därefter informerade Chris Cederlöf om handlingsplanen och Mary-Ann Bergqvist redogjorde för Budget, bägge antogs av de närvarane. 

Leif Fryklund informerade om föreningens medlemsavgifter som för närvarande är 320:-/år varav 90:- tillfaller PRO Lidingö. Det beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad för nästa år. § 7 och 8 gällde bland annat nomineringar till kommunala pensionärsrådet KPR och PRO-kongressen 2018.

Käte Diederichsen informerade kort om Höstmötet i Hägerstensåsens Medborgarhus den 9 november.

Mötet avslutades. Protokollet kommer att finnas tillgängligt i Stugan.

Efter mötet serverades Ost, kex och vin. Vi passade på att fira PRO 70 år och efter mötet serverades ost, kex och vin/öl, alternativt alkoholfritt för den som så önskade. 

Alla lät sig väl smaka.Musiken spelade upp till dans. Orkestern spelade kända 60-talslåtat, som de flesta PRO-medlemmar kände igen från ungdomsåren - och som ännu ofta spelas.

Stundtals var det ganska trångt på dansgolvet.Tyvärr var det ont om män på höstmötet men vad gjorde det – är det bra musik och dans så är det!

Här var det brist på "panelhönor"!

Anita Hitterdahl

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.