A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kommunala pensionärsrådet KPR

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är vårt samarbetsorgan med Lidingö stad, där vi får information och kan lyfta fram våra medlemmars erfarenheter och synpunkter. Vi träffas två gånger per termin. 

 Hör gärna av dig om du har några frågor du anser att vi ska ta upp i KPR.

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är vårt samarbetsorgan med Lidingö stad, där vi får information och kan lyfta fram våra medlemmars erfarenheter och synpunkter. Vi träffas två gånger per termin. Vid det senaste mötet fick vi bland annat denna information från Lidingö stad:

2018-07-09  PRO Lidingö i Kommunala pensionärsrådet 
Arbetet med att planera för att det nya Mötesplats centrum ska få så funktionella och trivsamma lokaler som möjligt i det ombyggda stadshuset pågår för fullt. Vi fick se planlösningar som ser bra ut. Lidingö stad har framfört till landstinget att närtrafikens bussar måste ha en hållplats vid stadshuset på den sida där man inte behöver gå i trappor. KPR:s ordförande kommunalrådet Carl-Johan Schiller berättade att han arbetar för att det ska bli kvar samlingslokaler i seniorboendet Tor.

På stadens två servicehus Högsätra och Baggeby Gård finns just nu 30 tomma lägenheter trots att det nu ska vara lättare att bli beviljad plats där. Omsorgs- och socialnämnden har därför gett förvaltningen i uppdrag att utreda om del av servicehusen kan omvandlas till senior- eller trygghetsboende som man kan flytta till utan biståndsbeslut.

Vård- och omsorgsföretaget Aleris var inbjudna, och de informerade att de nu bygger om två våningsplan i ett av de hus som tidigare var AGA, samma hus där SATS ligger. Där kommer under nästa år att öppna ett vård- och omsorgsboende.

Vi ställde en del frågor till staden, som handlade om:
Har staden gjort någon utvärdering av hur vinterväghållningen fungerade för de som ska ta sig fram till exempel med rullator?  Den här gången fick vi inget svar, det är utlovat till det första mötet i höst.

Vad gör staden för att påverka PostNord att öppna fler serviceställen, till exempel på Näset? Svaret var att staden inte gör något alls, så den frågan får vi driva själva mot PostNord.

Vår roll när staden ska yttra sig över den årliga plan SL gör för hur bussar, tunnelbana och spårvagnar ska trafikeras? Svaret var att pensionärsorganisationerna framöver ska få vara med och ge våra synpunkter på vår lokaltrafik. Vid mötet tog vi bland annat upp svårigheterna att ta sig mellan norra och södra ön, inte minst kvällstid, och den dåliga passningen mellan buss och spårvagn.

Vi frågade också på vilket sätt pensionärsorganisationerna får vara delaktiga vid planeringen av den nya simhallen. Vid nästa möte bjuds projektledaren för simhallen in.  

Slutligen ställde vi frågan om det blir någon närakut i Lidingö nu när det ska bli ett förstahandsalternativ till att åka till akuten på akutsjukhuset. Carl-Johan Schiller kunde informera att landstinget inte har några sådana planer nu. 

Kommunala pensionrsrådet
I KPR får PRO Lidingö och SPF möjlighet att komma med förslag och synpunkter för sådant som rör Lidingös seniorer.
Från PRO deltar Leif Fryklund, Anita Hitterdahl och Sven-Erik Wånell.
Här kan du läsa mer om: KPR Lidingö

Trevlig sommar önskar

Sven-Erik Wånell

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.