A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet. Anita Hitterdahl och Leif Fryklund.

PRO är Sveriges största pensionärsorganisation, vi är en intresseorganisation och mötesplats för cirka 350 000 medlemmar. Vi påverkar bland annat viktiga samhällsfrågor. Aktuellt just nu är bland annat höjd pension och bättre tandvård för äldre. (Mer information: pro.se)

Välkommen till en ny och spännande PRO-säsong på Lidingö

Tack alla PROare som ställer upp och hjälper till och som gör det möjligt för oss att nu presentera höstens program. Under våren.

Under våren har vi fått en ny vice ordförande, Anita Hitterdahl som också är med i KPR. Tillsammans i styrelsen strävar vi alla efter att göra det bästa möjliga för våra medlemmar.

Jag vill berätta lite om vad vi arbetar med inom PRO Lidingö. I Kommunala pensionärsrådet (KPR) träffas PRO tillsammans med SPF Lidingöskeppet, politiker och tjänstemän i staden. Där ges information om vad som är på gång och möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkte. Vi har också en representant i Seniorrådet, ett nätverk för äldrefrågor.

Aktuellt just nu är bland annat flytten från Tor till nya Mötesplats centrum i Stadshuset. Mycket ska fungera och PRO och SPF träffar därför projektledare med personal i ett Samverkansråd.

Jag medverkar också med i ett Simhallsråd där jag bevakar de äldres intressen angående det nya badet som planeras på Lidingö.

Till sist vill jag önska dig en trevlig höst och hoppas att något i vårt fina programutbud ska locka och göra livet för dig som pensionär lite roligare och mer utvecklande!

Leif Fryklund

--------------------------------------------------

KPR, är ett forum för samråd och information mellan Lidingö kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen
Kommunala pensionärsrådet (KPR) håller regelbundna möten mellan Lidingöpolitiker, PRO Lidingö och SPF Seniorerna Lidingöskeppet. I KPR får PRO och SPF möjlighet att komma med förslag och synpunkter för sådant som rör Lidingös pensionärer. 

Info från KPR

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.