A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bra att veta

Brandskydd på fritid

Brandskydd i fritidshus, husvagn, fritidsbåt, camping och grillning


Brandskydd i fritidshus

Brandvarnare, utrymningsplan och handbrandsläckare är bra att ha i fritifshus. Det är lika viktigt att ha ett bra brandskydd i fritidshus som hemma. Kontrollera att brandvarnarna fungerar och köp en brandsläckare och brandfilt till sommarstugan också. 

Brandskydd i fritidsbåt
Den vanligaste orsaken till båtbränder är att bränslet har förångats och antänts av en låga eller gnista. Den största brandrisken ombord är när du hanterar brännbara vätskor och gaser. Bensin eller gasol som har läckt ut inne i båten kan bilda explosiva ångor redan i små mängder och måste hanteras med stor försiktighet.

Camping och grillning
Sommar, sol och grillning hör ihop. Kontrollerad eld är trevligt men om elden är okontrollerad är det brand. Hur undvikker man det?

Grillning
- Följ grillens bruksanvisning
- Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart underlag minst 
  en meter från brännbar vägg, husvagn eller tält.
- Lämna aldrig grillen utan tillsyn.
- Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för för att kunna 
  släcka en eventuell brand. När det gäller balkong och flerbostadshus, 
  bestämmer hyresvärden eller bostadsrättsföreningren om grillning får 
  ske.

Gasol i husvagn
Gasol i husvagnar orsakar flera otäcka olyckor varje år. Se över din gasolutrustning och kontrollera den regelbundet så undviker du brand och explosion.


Läs mer om Brandskyddsföreningens tips

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.