A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bra att veta

Fallolyckor är ett försummat samhällsproblem.

Fallolyckor hos äldre är ett försummat samhällsproblem.

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skada hos personer över 60 år. Det är 1.600 personer över 65 år som dör varje år till följd av fallolyckor. Hur många ska dö innan samhället tar frågan om fallolyckor bland äldre på allvar?

En tredjedel av personer som är över 60 år och äldre drabbas av minst en fallolycka årligen och efter 80 års ålder drabbas minst var annan. Nio av 10 olycksfall som drabbar äldre orsakas av fall. Tidigare fallolyckor är dessutom en stark orsak för nya fallolyckor.  

Det är drygt sex gånger fler personer som dör i fallolyckor än i olyckor i vägtrafiken och sju gånger fler som läggs in på sjukhus. Av 240.000 personer som besökt akutmottagningar är 31.000 halkolyckor (snö/is).

Mer än var fjärde (26%) Umebo över 85 år har haft minst en höftfraktur och en mycket stor andel hade fått en bestående nedsatt gångförmåga och en stor andel hade fått flytta permanent till institutionsboende efter höftfrakturen.

Informationen redovisades på ett seminarium som pensionärsorganisationerna PRO. SKPF och SPRF ordnade den andra februari på Norra Latin och som handlade om fallolyckor hos äldre.  

Anita Hitterdahl

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.