A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bra att veta

NIX

Visste du att du kan anmäla ditt telefonnummer till NIX för att slippa en stor del av telefonförsäljning som förekommer?

För privatpersoner

NIX-Telefon har två syften.  

  • Det ena är att göra det möjligt för privatpersoner att generellt tala om för försäljare och marknadsförare att de inte önskar telefonsamtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte.
  • Det andra är att näringslivet skall ha tillgång till ett centralt register över konsumenter som anmält att de inte önskar bli kontaktade per telefon i något sådant syfte.  

Genom att anmäla sitt telefonnummer till NIX-Telefon kan privatpersoner göra känt att de inte vill få samtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte. Detta kallas att numret spärras.

Reglerna för NIX-Telefon har fastställts genom en överenskommelse mellan Föreningen NIX-Telefon och Konsumentverket. Enligt dessa regler strider det - med visssa undantag - mot god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till sådana privatpersoner (konsumenter) vars telefonnummer finns i NIX- Telefon.

Vidare följer av marknadsföringslagen (13 d §) att näringsidkare innan de ringer marknadsföringssamtal till privatpersoner som huvudregel är skyldiga att kontrollera om numret finns i NIX-Telefon.

Du kan spärra ditt telefonnummer på två sätt:

Spärra genom att ringa automatisk telefonsvarare

1. Ring från den telefon vars nummer skall spärras till telefonsvararsystemet på nummer 020-27 70 00. Det är gratis att ringa till det numret. Där svarar en automatisk telefonsvarare. Genom att med knapparna svara på de frågor som ställs kan en spärr begäras. Denna spärr måste bekräftas innan den träder i kraft. 

2. Bekräftelsen sker genom att åter från den telefon vars nummer skall spärras ringa upp telefonsvararsystemet på nummer 020-27 70 00. Genom att med knapparna svara på de frågor som ställs kan spärren bekräftas.

Detta andra samtal kan göras tidigast efter två dagar och senast inom fyra veckor efter det första samtalet. Har spärren bekräftats träder den i kraft och telefonnumret tas in i NIX-Telefon spärregister.   

Spärra genom en skriftlig beställning 

Abonnenten kan också beställa en spärr skriftligen genom undertecknat brev till NIX-Telefon, Box 600, 833 24 Strömsund. 

I brevet måste

  • abonnenten ange det telefonnummer som skall spärras
  • undertecknas av abonnenten

För företag

Företag kan inte anmäla sitt telefonnummer till NIX-registret. Däremot kan man anmäla till dem som säljer företagsadresser: 

  • PAR AB, 117 90 Stockholm
  • SCB Företagsregistret Basun, 701 89 Örebro
  • UC Webselect, 117 88 Stockholm

 

Texten ovan är sammanfattad från Nixtelefon.org

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.