A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ordförande har ordet

   
   

(om du vill se större text tryck <ctrl><+>) (om du vill återgå tryck <ctrl><0>)

Ola bild beskuren och förminsdad

 

 

 

 

 

 

Älta växer och har om några år ca 15 000 invånare. Nu är vi 12 000, varav ca 2400 är äldre än 65 år. Man räknar med att andelen äldre av befolkningen ökar och är nu ungefär en femtedel av befolkningen. Det finns utredningar om äldre som pekar på att ca en tredjedel av de som är allra äldst (+75) mår dåligt psykiskt. De känner sig ensamma och socialt isolerade och löper stor risk att drabbas av olika åldersrelaterade sjukdomar.

Det innebär ett stort lidande för många. Det kommer även att drabba kommunen som en ökad kostnad för de äldre som behöver plats på särskilda boenden.

Det kanske är därför som Nacka kommun är med i ett EU-projekt som syftar till att hjälpa de som behöver och vill ha hjälp med sin ensamhet. Nacka kommun är också på gång att bli en s.k. ”Åldersvänlig Kommun”.

Vi i PRO Älta vill gärna vara med på lokal nivå i med en förebyggande verksamhet som förhoppningsvis ska göra livet bättre för många äldre. Tänk om vi med ett gott friskvårdsarbete kunde förhindra att några av våra äldre i Älta kunde slippa drabbas av demens eller åldersdiabetes. Ett sätt kan vara att bjuda in till träffar av olika slag.

Vi har redan under våren startat studiecirkeln MÅ BRA.

Vi kommer att fortsätta med en uppföljning av den i höst. Dessutom kommer vi att starta en annan cirkel i Qigong. Båda cirklarna är helt utan kostnad för deltagarna.

Pro Älta ingår i PRO Samorganisation Nacka med övriga 5 lokala föreningar. Tillsammans är vi ca 1600 medlemmar. I höst startar vi med en utvecklingsdag för alla aktiva medlemmar under temat ”Med hälsan i behåll”. Den bygger också på liknande som nämnts ovan Självklart är även andra som mår hur bra som helst välkomna.

Vårt nya höstprogram tror jag ska tillgodose mångas önskemål om ett bra program. Du kan läsa mer om våra aktiviteter under fliken aktivitetskalender. Du kan också se vad våra andra 5 föreningar erbjuder. Inför varje aktivitet affischerar vi i Älta centrum. Vi skickar också e-post till alla som står på vår e-postlista. Skicka gärna din e-postadress till ola.birger@gmail.com .

Du får gärna bjuda med någon som du känner till våra olika aktiviteter.

Vi behöver vara fler som hjälps åt att bevara och även utveckla vår verksamhet. Alla kan inte göra allt, men många kan göra lite! Hör av dig till mig, ola.birger@gmail.com  eller Sten Grack, sten@grack.se

www.pro.se/alta till vår hemsida

Till samorganisationens hemsida 
http://pro.se/distrikt/stockholms-lan/samorganisationer/nacka/

alta[a]pro.se till föreningens brevlåda

 

Aktuellt från Älta

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.