A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Övriga förtroendevalda

Revisorer                              Rolf Arne Gustavsson 
                                         
Björn Brolin

Valberedning                         Inga-Lill Davidsson      08-532 512 16
                                                                                 E-post 
                                          Margareta Roos          070-295 63 83

                                          Rune Willmansson        08-532 528 58
                                  
                                 
                                                                 
                                 
Representanter i KPR            Birgitta Hagström         072-386 95 67

                                        Ewa Lundholm             070-226 61 56

Försäkringsombud                Siv Frykdalen              076-897 25 92
  
Konsumentombud                 Birgitta Hagström        072-386 95 67

Trafikombud                        Curre Brandt              070-264 44 70

Hemsidan                            Karl-Ove Lundholm      08-532 506 85
                                                                       070-270 61 12
                                                                                E-post 

Kontaktverksamhet 

Föreningen har ett omfattande kontaktnät mellan styrelsen och medlemmarna. 
Här presenterar vi våra kontaktombud.

BrittMarie Aller Toredalsvägen 75 070-542 13 73
Birgit Rosengren Dammtorpsbacken 2 08-532 510 36
Birgitta Björk Eriksson Emanuel Birkes väg 5 08-531 840 76
Ulla Söderberg Emanuel Birkes väg 2 08-532 550 30
Astrid Eklund Bergsvägen 1 D 08-532 558 68
Anita Eriksson Blåbärsstigen 29 08-532 509 24
Vega Eriksson Herrängsvägen 31 08-532 525 49
Karin Ståhlberg Emanuel Birkes väg 8 F 08-530 403 51
Anja Granath Tussilagostigen 10 08-532 517 85
Birgitta Eckerstedt Emanuel Birkes väg 2 08-532 543 81
Ewa Lundholm Emanuel Birkes väg 2 070-226 61 56
Ann-Britt Sjöberg Verandastigen 3 070-736 17 28
Cecilia Carlén Traststigen 9 070-770 49 81
Birgitta Rönnblad Kantarellstigen 52 08-532 544 35
Doris Willmansson Svampstigen 45 08-532 528 58
Harry o Seija Zetterkvist Vattentornsvägen 10 08-532 343 57


Ansvarig för kontaktverksamheten och sammankallande för våra kontaktombud är 
BrittMarie Aller 070-542 13 73  E-post

Vad innebär det att vara Kontaktombud

Vill Du veta vem som är ditt kontaktombud?
Vill du bli kontaktombud?
kontakta BrittMarie Aller 070-542 13 73

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.