A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

                 
                      Välkommen till
         PRO Katarina - vår
programmet 2020

   Hortensior                                                      
   Hortensiorna blommar på Kocksgatan.  Foto: Marie Abou Touma

 

Till PRO Katarinas medlemmar

Stockholm den 15 mars 2020

Bästa medlem

Som ni alla vet, så har vi drabbats av coronaviruset som ställer helt nya krav på hela samhället.

Så här ser folkhälsomyndighetens råd ut vad gäller t ex våra aktiviteter:

Arrangören ska göra en riskbedömning före genomförandet och då bl a ta hänsyn till:

  • Deltar riskgrupper? Äldre löper högre risk för allvarlig covid-19 sjukdom. 
  • Samhällsviktig personal som t.ex. sjuk-omsorgspersonal ska undvika delta i möten och arrangemang.
  • Digitala möten bör generellt övervägas
  • Arrangören bör vara extra noga med att personer med luftvägssymptom inte deltar samt att möjligheter för handhygien finns.
  • Inomhusmöten, i synnerhet där man sitter nära, innebär större risk för smittspridning. Kan man byta lokal eller vara utomhus? Kan man ändra aktiviteterna? Minimera antalet deltagare.
  • Långvariga, mer än ett par timmar, kan öka risken för smittspridning. Korta av mötena.

I eftermiddag har allvaret skärpts ytterligare. Det har gjort att PRO Katarinas styrelse via mail-sammanträde idag beslutat att omedelbart ställa in samtliga aktiviteter. Det gäller nu vårt årsmöte den 26 mars och pub-aftonen den 2 april. Men även studiecirklar och underhållningen på Själagårdsgatan den 1 april.

När vi kan återuppta verksamheten vet vi inte idag. Vi hör av oss när vi vet något mer.

Sköt om er och tvätta händerna ordentligt.

PRO KATARINA

Styrelsen/Elsemarie Bjellqvist, ordförande

 

Länk till vårprogrammet som pdf: Klicka här

PRO Katarina: c/o Nytorgsträffen, Nytorgsgatan 44, 116 40 Stockholm, pg 79 77 46-5

E-post: katarina@pro.se

Ordförande: Elsemarie Bjellqvist, tel 070-373 44 04. E-post: elsemarie@bjellqvist.se. Har du e-post? Då kan du få aktuell information på mail. Skicka e-post till Tommy Widell, tommy.widell@gmail.com eller till katarina@pro.se.

www.pro.se/katarinaär adressen till vår hemsida. Här finner du information om våra aktiviteter och nya verksamheter som kan komma till under året. Där hittar du också alla våra aktiviteter i kronologisk ordning.

Aktuellt från Katarina

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.