A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO Global

Betty i Sydafrika tar hand om både sin 94-åriga mor och sina barnbarn

Världens gamla blir allt fler. Föreningen PRO Global vill förbättra den växande äldre befolkningens situation i världen. Föreningen arbetar med att påverka olika aktörer som har inflytande över de gamlas villkor och med att sprida information till allmänheten om internationella äldrefrågor. PRO Global samarbetar med andra pensionärsorganisationer i Sverige och i världen.

PRO Global arbetar med:
  • Att bevaka processer och påverka aktörer i Sverige och internationellt i äldrefrågor, framför allt vad gäller Sveriges politik för global utveckling
  • Att ge sakkunskap, råd och remissvar i internationella äldrefrågor
  • Att bidra till information och kunskapsspridning om internationella äldrefrågor
  • Att skapa ett utbildningsmaterial i internationella äldrefrågor
  • Att bidra till utbyte i äldrefrågor mellan pensionärer i Sverige och i andra länder
  • Att främja utbyte med andra aktörer och stödja nätverk kring internationella äldrefrågor

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.