A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO Global

Den nystartade föreningen PRO Global vill förbättra den växande äldre befolkningens situation i världen.
I mitten av mars 2013 bildades i Stockholmsdistriktet föreningen PRO Global. Ordförande Lena Ekroth berättar om den nya föreningen:
– Vår övergripande idé är att förbättra äldres villkor i världen. Vi vill påverka olika aktörer, sprida information till allmänheten och samarbeta med andra pensionärsorganisationer i Sverige och i världen.
Medlemsmötet i majPRO Global samlade medlemmar som är intresserade av internationella frågor till ett stort möte den 13 maj. Föreningen vill även ta fram ett studiematerial om äldres situation i världen för alla som vill lära sig mer.
– Jag tror att vi kan nå pensionärer som tidigare har varit engagerade internationellt eller som har arbetat med bistånd. Det finns många som kan bli engagerade för hur äldre har det i världen, säger Lena Ekroth.
Globala utmaningarFram till 2050 växer andelen äldre av världens befolkning. Framför allt blir det fler äldre i utvecklingsländer där trygghetssystem som pension, vård och omsorg saknas.
När barnen tvingas flytta till städer eller andra länder, för att försörja sig, finns det ingen som tar hand om föräldrarna. I vissa länder lämnas barnbarnen kvar hos mor- och farföräldrarna.
– Vi vill att äldrefrågan kommer med i de nya utvecklingsmål som tas fram i FN, och att Sverige ökar sitt engagemang för att förbättra äldres situation, säger Lena Ekroth.
Större möjligheterAktiva i PRO Global kommer från organisationen Pensionärer utan gränser. PRO frågade helt enkelt om Pensionärer utan gränser ville bli en PRO-förening.
– Nu när vi är en del av PRO har vi större möjligheter att nå ut och göra skillnad. Vi planerar även att söka medlemskap i äldreorganisationen HelpAge International, säger Lena Ekroth.
Kontakta PRO GlobalHör gärna av er om ni har frågor eller vill engagera er, via pro.global@pro.se

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.