A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO Global

PRO Global har samma stadgar som andra PRO-föreningar, se fliken Styrdokument hos PRO Riks. PRO Global ska enligt sin verksamhetsidé arbeta för äldres mänskliga rättigheter och förbättrade villkor i världen.

Föreningens huvudsakliga verksamhetsområden är

● Att bevaka processer och påverka aktörer i Sverige och internationellt i

äldrefrågor, framförallt vad gäller internationellt utvecklingssamarbete

och Sveriges politik för global utveckling ,

● Att bidra med sakkunskap, råd och remissvar i internationella

äldrefrågor,

● Att bidra till information om internationella äldrefrågor och

kunskapsspridning,

● Att bidra till utbildning och pedagogiskt material i internationella

äldrefrågor

● Att bidra till utbyte i äldrefrågor mellan pensionärer i Sverige och

pensionärer i andra länder

● Att främja utbyte med andra aktörer i internationella äldrefrågor och

stödja nätverk

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.