A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Internationella aktörer

År 2000 satte FN:s medlemsstater upp ett antal mål för utvecklingen i den fattiga delen av världen, de s k millenniemålen. Mållinjen 2015 närmar sig och nya mål ska formuleras. HelpAge International och andra organisationer arbetar för att tydligt inkludera äldrefrågor i processen, mot bakgrund av det ökande antalet gamla i världen, inte minst i de fattigaste länderna. PRO Global samverkar kring EU-frågor med CONCORD Sverige, och kring FN-frågor med Svenska FN-förbundet. PRO Global är också anslutet till HelpAge International. På deras hemsida, se undersidan till vänster, finns mycket material om äldre och åldrande i världen. HelpAge verkar för en internationell äldrekonvention och för att äldrefrågor ska beaktas i alla sammanhang.

Till vänster här hittar du sidor med material från de olika internationella aktörerna. Under huvudfliken LÄNKAR OCH ARTIKLAR finns mer material om äldrefrågor ur ett internationellt perspektiv.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.