A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Föreningen

Valberedningens förslag 2016

Valberedningens förslag 2016

PRO Kårsta

2016-02-10

Efter fullgjort uppdrag, föreligger följande

FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN

Till att leda årsmötesförhandlingarna föreslås:             Ulf Lundquist

Till sekreterare för årsmötet föreslås:                          Rut Attehag

Till justerare och rösträknare kommer valberedningen med förslag på årsmötet.

Valberedningen föreslår Årsmötet:

att besluta att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och inga ersättare.

att besluta att styrelsen inom sig utser Studieorganisatör.

För 2015 har gällt

(enl Ullu 2015-08-19)

Vald tom

Funktion

Namn

år

Ordförande

Ulf Lundquist

2017

Vice ordförande

Eivor Mattsson

2016

Kassör

Björn Hellberg

2016

Sekreterare

Rut Attehag

2017

Ledamot

Ingemar Edström

2016

Ledamot

Bennie Karlsson

2017

Ledamot

Birgitta Tinmark

2017

Revisor

May-Britt Lundquist

2017

Revisorssuppleant

Inger Jacobsson

2016

Valberedning sammankall.

Håkan Håkansson

2016

Valberedning ledamot

Karl-Ivar Karlsson

2016

Valberedning suppleant

Monica Husberg

2016

 

 

 

Valberedningen föreslår följande personer med en mandatperiod av två år:

Kassör Björn Hellberg

Ledamot Marianne Tomaszewski

Ledamot Monica Husberg

Till revisor föreslås nyval på Inger Jacobsson, med en mandatperiod av två år.

Till ersättare för revisorerna föreslås nyval av Eivor Mattsson, med en mandatperiod av ett år.

160210 Kårstabygden

Håkan Håkansson

Karl-Ivar Karlsson

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.