A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Föreningen

Ansvarsområden

Ansvarsområden 2018 för styrelsen och förtroendevalda

Ordförande: Monica Husberg 08 512 353 36
monica@dekalodekor.se
Leda styrelsearbetet    
Verksamhetsplan    
Verksamhetsberättelse    
Budget    
Kommunikation    
internt och externt    
Ansvarig utgivare    
Facebook    
Reklam och utbud    
Avtal    
KPR (Vallentuna    
kommun)    
Planering av resor    
     
Vice ordförande: Christer Kraft  070 695 53 75
kraftchrister@gmail.com
Tillfälligt ersätta ord-
föranden 
   
Lokalansvarig (innehållet
i vårt förråd i församlings-
gården och att städning 
av lokalen efter vår
användning är gjord) 
   
Utdelning av förenings-
material till medlemmar
och uppsättning av
affischer på anslagstavlor 
   
     
Ekonomi: Ewa Larsson 073 620 72 96
ewa.larsson4@gmail.com
Resultat och balans    
Budget    
Medlemsregister    
Registeransvarig    
Lotteri    
     
Sekretariat:  Rut Attehag  08 512 353 01
attehag@gmail.com 
Allmänt styrelsearbete    
Sekretariat    
Föreningens arkiv     
Träffen     
Anmälningar till resor
och aktiviteter
   
E-post    
Inkommande post     
     
Studieorganisatör:  Birgitta Logren   08 512 352 22
b.b.lovhagen@telia.com
Ansvara för att styrelsen
och övriga förtroende-
valda har önskvärd
utbildning 
   
Anmälningar till
utbildning
   
Gymnastik    
Studiecirklar    
Kultur    
     
Ledamöter:     
Allmänt styrelsearbete     
     
Ledamot:  Birgitta Tinmark 073 822 37 36
btinmark@gmail.com
Friskvård     
Utdelning av förenings-
material och uppsättning
av affischer på anslags-
tavlor
   
     
Ledamot: Barbro Åhman 070 818 68 42 
Tillsammans med vice ordförande
dela lokalansvaret (innehållet i
vårt förråd i Församlingsgården
och att städning av lokalen
efter vår användning är gjord)
   
Utdelning av föreningsmaterial
till medlemmar och uppsättning
av affischer på anslagstavlor
   
     
Web-ansvarig:
(ingår inte i styrelsen) 
May-Britt Lundquist  08 512 352 06
malu@ullu.se 
Hemsidan    
Redaktör för medlemsblad och
annat material och utskick
   
     

Boule:
(ingår inte i styrelsen)

Åke Andersson
(sektionsledare
08 512 350 76
andersson.0851235076@
telia.com 
     
IT-Data:
(ingår inte i styrelsen)
Björn Hellberg 08 512 354 81
hellberg422@gmail.com
     
Revisorer: Agneta Eklöf
(sammankallande)
070 662 07 00 
  Björn Logren 08 512 352 22 
  Hans-Bertil Larsson
(ersättare) 
08 512 351 91
     
Valberedning: Karl-Ivar Karlsson
(sammankallande)
070 682 24 16 
  Bennie Karlsson 0707 232 232 
  Åke Uddén  073 905 79 33 
     
     
     

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.