A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Föreningen

Kallelse till budgetmöte 2017

Kallelse till budgetmöte 2017

 

 Dagordning och kallelse till budgetmöte

2017-11-01

Medlemmar i PRO Kårsta hälsas välkomna till budgetmöte den 1 november 2017.

Tid: 13.00

Plats: Församlingsgården i Kårstaby. 

Möteshandlingar skickas ut i brev till alla medlemmar och finns på vår hemsida.

OBS var vänlig och ta med utskickade möteshandlingar till budgetmötet. 

Efter budgetmötet serveras en smörgås, dricka, kaffe, te och kaka utan kostnad. 

Därefter spelas bingo. 

1.     Öppnande av budgetmötet

2.     Fråga om mötets behöriga utlysning

3.     Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd

4.     Fastställande av dagordning

5.     Val av mötesfunktionärer

       A     Mötesordförande (styrelsens förslag Karl-Ivar Karlsson)

       B     Sekreterare

       C     Justerare tillika rösträknare

6.     Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget
        för 2018

       A     Verksamhetsplan för 2018

       B     Medlemsavgift 2018

       C     Budget för 2018

7.     Övriga ärenden

8.     Budgetmötet avslutas

 

Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.