A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Föreningen

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse för år 2017

Styrelsen har under året bestått av

Ordförande: Ulf Lundquist t o m årsmöte 2018
Vice ordförande:  Monica Husberg  t o m årsmöte 2018 
Kassör:  Ewa Larsson  t o m årsmöte 2018 
Sekreterare:   Rut Attehag  t o m årsmöte 2019 
Studieorganisatör:   Birgitta Logren  t o m årsmöte 2019 
Friskvård:   Birgitta Tinmark t o m årsmöte 2019
Lokalansvar: Marianne Tomaszewski   t o m årsmöte 2018
     
Revisorer    
Sammankallande:  May-Britt Lundquist t o m årsmöte 2019
  Inger Jacobsson  t o m årsmöte 2018 
Ersättare  Agneta Eklöf t o m årsmöte 2019
     
Valberedning    
Sammankallande: Bennie Karlsson t o m årsmöte 2018
  Björn Hellberg t o m årsmöte 2018
  Håkan Håkansson t o m årsmöte 2018
     
Web ansvarig    
Hemsida och redaktör för   May-Britt Lundquist t o m årsmöte 2018
Medlemsblad och annat    
utskick     

 

Föreningens verksamhet

Styrelsen har arbetat för gemenskap, trevnad och möjlighet att delta i av föreningen anordnade aktiviteter enlig årets verksamhetsplan. Vi har också kunnat delta i PROs övriga erbjudanden och utbildning.

Enligt avtal har föreningen ansvarat för att anordna med kaffe och bakning till evenemang i Kårsta kyrka.

Vi har även i år under sommaren anordnat med loppis i Kårstaby. Årets loppis har som vanligt givet ett bra tillskott till föreningen. Någon ny loppis för 2018 är inte planerad.

Vi har haft regelbundna månadsmöten första onsdagen i månaderna februari – juni och september – december för samkväm och mötesförhandlingar med dagordning och minnesanteckningar. Under månadsmötena har det serverats, smörgås, dricka, kaffe, te och kaka. Vid speciella tillfällen som årsmöte, vårlunch och höstlunch har vi serverat annan förplägnad. Föreningen har som en gammal tradition också anordnat julbord som har subventionerats för våra medlemmar. Under månadsmötena har styrelsen informerat om föreningens egna aktiviteter, vad som händer inom PRO i övrigt och i Vallentuna kommun.

Vid varje månadsmöte har vi haft någon planerad aktivitet som t ex. bingo, åror(lotteri), underhållning, eller föredrag inom olika ämnesområden. Skraplotter har alltid kunnat köpas vid våra träffar.

Vi har deltagit i den årligt återkommande frågesporten mellan Vallentunas tre PRO-föreningar. I år ansvarade PRO Össeby för frågor och arrangemang. PRO Kårsta placerade sig som vanligt på en bra position.

Tre resor med samåkning i egna bilar har arrangerats under året. 

Boule har spelats av ca 9 medlemmar 2 gånger per vecka under tiden april-oktober på boulebanorna vid Kårsta torg. Vintertid har vi spelat en gång per vecka i gamla lokstallarna i Rimbo. Vi har deltagit i PRO-distriktets bouleturnering med ett lag. Vi har också spelat vänskapsmatcher mot PRO Vallentuna samt deltagit i bouleturneringar i Rimbo tillsammans med lag från Roslagen. Några medlemmar har deltagit i distriktets bouleresa till Åland.

Ett 10-tal medlemmar har deltagit i gymnastik för seniorer.

Vår senaste aktivitet studiecirkeln Mat & Dryck har blivit en av våra populäraste aktiviteter. Deltagarna träffas 8 gånger per år där någon av deltagarna bjuder på egenlagad mat med tillbehör. Till maten serveras någon passande dryck. Mat och dryck serveras till självkostnad. Deltagarantalet har hela tiden ökat och för närvarande brukar ca 24 personer delta.

Under året har PRO Kårsta kontinuerligt samarbetat med Vallentuna kommun för att ta tillvara de äldres behov i kommunen. Samarbetat har skett inom ramen för KPR (Kommunala pensionärs rådet) och i kontakt med politiska representanter och berörda förvaltningar. En viktig uppgifter har varit vårt engagemang för att kommunen ska upprätthålla och driva Kårsta träffpunkt för alla daglediga och att kommunen har syn- och hörsel instruktörer


Program och antal besökare vid månadsmöten och andra träffar:

Den 1 februari informerade Monica Husberg och Marianne Tomaszewski från ett seminarium om äldreboende och Bennie Karlsson informerade om välfärdsteknik. 20 medlemmar deltog.

Den 1 mars hade vi årsmöte. 25 medlemmar närvarade. Torsten Runolf och Kjell Husberg förnöjde oss med musik och sång.

Den 5 april åt vi vårlunch tillsammans och 22 medlemmar deltog. Lotteri med åror.

Den 3 maj kom 16 medlemmar på månadsmötet. Efter mötet spelade vi bingo.

Den 7 juni som var vårt sista månadsmöte före sommaruppehållet. 18 medlemmar kom för att umgås.

Den 6 september deltog 10 medlemmar. Den tidigare Tv-profilen Mats Strandberg kom och berättade samt imiterade kända personer.

Den 4 oktober presenterade bibliotekarien vid Kårsta bibliotek ett urval av författare och böcker, 13 medlemmar deltog. Därefter serverades ärt- respektive kantarellsoppa.

Den 1 november hade vi budgetmöte (höstmöte) där vi beslutade om verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för 2018. 21 medlemmar deltog.                                        

Den 6 december serverades jullunch till 31 medlemmar. Vår aktivitet var lotteri med åror.

 

Resor (samåkning med egna bilar):

Den 16 maj besökte vi DETUS plastfabrik, lunch serverades på Wäsby golfrestaurang därefter besökte vi Lasse Åbergs museum. 13 medlemmar deltog.

Den 13 juni besökte vi Linnes Hammarby, lunch intogs på Odingsborg i Uppsala. Dagens resa avslutades på Ulva kvarn med industriby. 12 medlemmar deltog.

Den 19 september åkte 17 medlemmar på en dagskryssning med buffé till Åland med M/S Rosella. Resan skedd den här gången med inhyrd buss som betalades av föreningen.

 

Övriga aktiviteter och händelser:

Föreningen har under 2017 fått en del nya medlemmar men tyvärr också förlorat några. Den 1 januari 2017 var vi 57 medlemmar och den 31 december 2017 är vi 60 medlemmar.

Hemsidan har under året kontinuerligt uppdaterats med information om föreningen, dess aktiviteter och reportage från våra resor och andra aktuella händelser.

Facebook har under året uppdaterats med information kring aktuella pensionärsfrågor, kommande aktiviteter och snabb information mellan medlemmarna.

Föreningen har för år 2017 erhållit 3 596 kronor i aktivitetsbidrag från Vallentuna kommun och 1 800 kronor i bidrag för kulturarrangemang från ABF.

Sommarens loppmarknad gav även i år ett gott resultat.

Vid alla våra träffar har vi haft möjlighet att köpa PROs skraplotter.


Kårsta den 7 februari 2017

Ulf Lundquist Ewa Larsson           Rut Attehag
Ordförande Kassör Sekreterare
     
Monica Husberg Birgitta Logren Birgitta Tinmark
Vice ordförande Studieombud Friskvård
     
Marianne Tomaszewski    
Ledamot    

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.