A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Föreningen

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan för PRO Kårsta 2017

Verksamhetsplan 2017

PRO Kårsta ska av våra medlemmar uppfattas som en av Vallentunas mest attraktiva pensionärsföreningar. Det gör vi genom följande aktiviteter:

Ambition

  • under året kunna erbjuda ett mångsidigt programutbud av aktiviteter, som kan intressera våra medlemmar.
  • medverka vid åldrings- samhällsplanering för våra medlemmar i Vallentuna kommunala pensionärsråd.

Strategi 

  • samarbeta med kommunala organ, som Kommunala pensionärsrådet och lokala projektgrupper i Kårstabygden, för en tryggare bättre miljö för våra pensionärer.
  • organisera månadsträffar, utflykter, föredrag, musikframträdanden, och annat som förbättrar livskvaliteten för våra medlemmar.
  • på föreningens Hemsida, Facebook, medlemsblad, Träffen och via separata utskick, regelbundet informera våra medlemmar om PRO Kårstas aktiviteter.
  • driva ett antal fritidsaktiviteter tillsammans med intresserade föreningsmedlemmar.
  • alla styrelsemedlemmar och övriga förtroendevalda får skriva under ett avtal gällande etiska regler.

Långsiktigt mål 

  • ständigt bli bättre genom att lyssna på våra medlemmars önskemål och följa den allmänna samhällsutvecklingen.
  • ständigt öka vårt medlemsantal genom att kunna erbjuda våra medlemmar ett intressant programutbud.

Målsättning 2017

Uppfylls genom att vi är en aktiv PRO-förening. Föreningen som är religiöst och partipolitiskt obunden är till för dig som är ålderspensionär, förtidspensionär, sjukpensionär eller vars maka/make är pensionär.
Styrelsen arbetar för gemenskap, trevnad och möjlighet att delta i av föreningen anordnade aktiviteter.
Styrelsemöten hålls en gång i månaden utom under juli.
Alla styrelsemedlemmar och förtroendevalda har skrivit på ett avtal om att följa etiska regler.
Vi har ingen egen lokal, men för våra sammankomster använder vi Församlingsgården i Kårstaby.
Vi har regelbundna månadsmöten första onsdagen i månaderna februari – juni och september – december för samkväm och medlemsbeslut. Vid dessa möten serveras dricka och smörgås samt kaffe, te och kaka. Vid speciella tillfällen serveras landgång, vårlunch, höstlunch och jullunch. Servering sker till självkostnadspris. 
På månadsmötena har vi mötesförhandlingar med minnesanteckningar utom under budgetmötet i november och årsmötet i mars då officiella protokoll upprättas. På månadsmötena lägger styrelsen vid behov fram förslag till aktiviteter och förändringar som kräver beslut av medlemmarna. Styrelsen informerar om kommande aktiviteter. Vad som händer inom PRO. Förändringar inom Vallentuna kommun och annan intressant information som har skickats till föreningen. Under månadsmötena har alla medlemmar möjlighet att föra fram åsikter på verksamheten och komma med förslag på nya aktiviteter.
Vid varje månadsmöte har vi olika planerade aktiviteter som t ex. bingo, åror(lotteri), föredrag och musikunderhållning.
Vi bjuder också in gäster som berättar/håller föredrag inom olika ämnesområden.
Föreningen har en representant och en ersättare i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) där frågor som berör oss pensionärer, inte minst inom äldrevården diskuteras.
Årligen deltar vi i en gemensam frågesport mellan Vallentunas tre PRO-föreningar.
Övriga aktiviteter som föreningen ordnar:
Studiecirkel: Mat och dryck.
Gymnastik för seniorer.
Under våren och sommaren spelar vi boule två gånger i veckan. Boulebanorna är belägna vid Kårsta torg. Under vinterhalvåret spelar vi en gång i veckan inomhus i de gamla lokstallarna i Rimbo. 
Vi deltar i av PRO planerade bouletävlingar. 
Vi kan också starta studiecirklar i samarbete med ABF eller anordna egen utbildning inom olika ämnesområden om intresse finns.
Kortare resor med egna bilar till lokala resmål arrangeras 2 till 3 gånger per år.
Vi fortsätter under 2017 med att bevaka och delta som volontärer i ”Träffpunkt Kårsta” för daglediga.
Föreningen ger ut ett medlemsblad 3 gånger per år.
Hålla skriften ”Träffen” som ges ut av Kommunen, uppdaterad med våra kommande aktiviteter.
Föreningen har en egen hemsida www.pro.se/karsta som alltid är uppdaterad med de senaste händelserna. Hemsidan är också vårt ansikte utåt bland annat för medlemsvärvning. För snabb spridning av aktuell information och kommunikation inom föreningen har vi också ett Facebookkonto.

Kårsta den 2016-09-23 

Styrelsen 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.