A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Föreningen

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019 

PRO Kårsta är en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje, hälsa och ska av våra medlemmar uppfattas som en av Vallentunas mest attraktiva pensionärsföreningar. Det gör vi genom följande aktiviteter: 

Ambition

 • under året kunna erbjuda ett mångsidigt programutbud av aktiviteter, som kan intressera våra medlemmar
 • medverka vid åldrings- samhällsplanering för våra medlemmar i kommunala pensionärsrådet
 • driva pensionärernas intressefrågor och verka för att öka pensionärernas inflytande

Strategi

 • samarbeta med kommunala organ, som Vallentuna pensionärsråd och lokala projektgrupper i Kårstabygden, för en tryggare bättre miljö för våra pensionärer 
 • organisera månadsträffar, utflykter, föredrag, musikframträdanden och annat som förbättrar livskvaliteten för våra medlemmar 
 • sprida information på föreningens hemsida, facebook, medlemsblad, Träffen och via separata utskick, regelbundet informera våra medlemmar om PRO Kårsta:s aktiviteter
 • driva ett antal fritidsaktiviteter tillsammans med intresserade föreningsmedlemmar 
 • alla styrelsemedlemmar och övriga förtroendevalda får skriva under ett avtal gällande etiska regler 

Långsiktiga mål

 • ständigt bli bättre, genom att lyssna på våra medlemmars önskemål och följa den allmänna samhällsutvecklingen
 • bidra till en positivmedlemsutveckling och ständigt öka vårt medlemsantal genom att kunna erbjuda våra medlemmar ett intressant programutbud 
 • upprätthålla och underhålla organisations- och verksamhetsplan

 Målsättning 2019

Uppfylls genom att vi är en aktiv PRO-förening. Föreningen som är religiöst och partipolitiskt obunden är till för dig som är ålderspensionär, förtidspensionär, sjukpensionär eller vars make/maka är pensionär.

Styrelsen arbetar för gemenskap, trevnad och möjlighet att delta i av föreningen anordnade aktiviteter. 

Styrelsemöten hålls en gång i månaden utom under juni juli och december.

Alla styrelsemedlemmar och förtroendevalda har skrivit på avtal om att följa etiska regler.

Vi har ingen egen lokal, men för våra sammankomster använder vi Församlingsgården i Kårstaby. 

Vi har regelbundna månadsmöten första onsdagen i månaderna februari till maj, samt grillfest en fredag slutet av maj eller början på juni. Vid dessa möten serveras dricka och smörgås samt kaffe, te och kaka. Vid speciella tillfällen serveras vårlunch, höstlunch och jullunch. Servering sker till självkostnadspris. 

På månadsmötens har vi mötesförhandlingar med minnesanteckningar utom under budgetmötet i november och årsmötet i mars då officiella protokoll upprättas. På månadsmötena lägger styrelsen vid behov fram förslag till aktiviteter och förändringar som kräver beslut av medlemmarna. Styrelsen informerar om kommande aktiviteter: Vad som händer inom PRO, förändringar inom Vallentuna kommun och annan intressant information som har skickats till föreningen. Under månadsmötena har alla medlemmar möjlighet att föra fram åsikter på verksamheten och komma med förslag på nya aktiviteter. 

Vid varje månadsmöte har vi i allmänhet planerade aktiviteter som t ex. föredrag, musikunderhållning, bingo och åror(lotteri).

Vi bjuder också in gäster som berättar/ håller föredrag inom olika ämnesområden.

Föreningen har en representant i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) där frågor som berör oss pensionärer, inte minst inom ärevården diskuteras.

Årligen deltar vi i en gemensam frågesport mellan Vallentunas tre PRO-föreningar.

Övriga aktiviteter som föreningen ordnar:

Studiecirkel Mat och dryck

Gymnastik för seniorer

Under våren och sommaren spelar vi boule två gånger i veckan . Boulebanorna är belägna vid Kårsta torg. Under vinterhalvåret spela vi inomhus i de gamla lokstallarna i Rimbo. Vi deltar i av PRO planerade bouletävlingar.

Vi kan också starta studiecirklar i samarbete med ABF eller anordna egen utbildning inom olika ämnesområden om intresse finns.

Resor arrangeras några gånger per år. Kontakter tas med Össeby PRO om gemensam resa.

Under hösten planeras en fest med anledning av att föreningen fyller 50 år.

Vi fortsätter under 2019 att bevaka och delta som volontärer i "Träffpunkt Kårsta" för daglediga. 

Föreningen ger ut ett medlemsblad några gånger per år. 

Hålla skriften "Träffen" som ges ut av kommunen, uppdaterad med våra kommande aktiviteter.

Föreningen har en egen hemsida www.pro.se/karsta som alltid är uppdaterad med de senaste händelserna. Hemsidan är också vårt ansikte utåt bland annat för medlemsvärvning. För snabb spridning av aktuell information och kommunikation inom föreningen har vi också ett Facebook konto.

Kårsta den 17 oktober 

Styrelsen

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.