A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Möten

Planerade styrelsemöten 2015 kl. 10.00 hos nedan angivna styrelsemedlemmar. OBS ändrad tid från 13.30 till 10.00 from 11 juni.

Januari

Torsdag den 22

Ulf Lundquist
OBS ändrad tid och plats

Februari

Torsdag den 19

Rut Attehag

Mars

Torsdag den 17

Björn Hellberg
OBS ändrat datum 

April

Torsdag den 16

Ulf Lundquist

Maj

Torsdag den 21

Bennie Karlsson

Juni

Torsdag den 11
OBS ny tid 10.00 

Birgitta Tinmark

Juli

Inget möte

 

Augusti

Torsdag den 20
OBS ny tid 10.00 

Eivor Mattsson

September 

Torsdag den 17
OBS  ny tid 10.00 

Rut Attehag

Oktober

Torsdag den 15
OBS ny tid 10.00 

Björn Hellberg

November

Torsdag den 19
OBS ny tid 10.00 

Ulf Lundquist

December

Inget möte

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida. Läs alla vilkor