A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöten och höstmöten

Årsmöte och höstmöte 2019

I PRO bestämmer medlemmarna sin egen verksamhet och tillsammans genomför den. Varje år beslutas verksamheten vid två obligatoriska medlemsmöten. Årsmötet (i mars) redovisar föregående års verksamhet och ekonomi. På förslag från revisorerna tar medlemmarna ställning till ”ansvarsfriheten” och på valberedningen väljs styrelsen. PRO:s höstmöte (i november) beslutas kommande års verksamhets inriktning, budget och medlemsavgift i föreningen. Som medlem kan du komma med egna förslag (motion) till dessa möten. PRO Gustavsberg – Ingarö meddelar mer i detalj sin verksamhet här på hemsidan under verksamhet och kalendariet. Programfolder skickas även till alla medlemmar via post i december (vårprogrammet) och i juli(höstprogrammet)

I vänstermarginalen hittar du aktuella möten liksom handlingar/protokoll från de senaste års- och höst mötena.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.