A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Många förtroendevalda

Bild på styrelsen Den styrelse som valdes vid årsmötet 2019. Från vänster Nils Freyne, Helena Skagerberg, Tonje Hedlund, Leif Gustafson, Erland Bridell, Karl Sundqvist, Ebon Rönnqvist, Irene Tingström och Christer Hedberg. Saknas på bilden gör Tomas Bartholf.

Vi strävar efter att vara en förening där det inte är några få som drar ett tungt lass och andra bara tar del av det som ordnas? Nej vi vill vara en förening där styrelse och medlemmar gemensamt gör insatser för det gemensammas bästa? Kort kan det uttryckas så här: "En som drar eller många som skjuter på"

Utsedda av årsmötet ...

En del av de medlemmar som har  särskilda uppdrag har utsetts av årsmötet på förslag av medlemmar och valberedning. Det gäller styrelsen, revisorerna och valberedningen. 

...eller utsedda av styrelsen

När en förening fungerar som bäst är det många som hjälper till med olika saker. Dessa har många gånger själva anmält sitt intrese av att hjälpa till.Före pensioneringen och medlemskapet i PRO fanns det ett yrkesliv och andra erfarenheter som du kan bjuda på. VÄLKOMMEN

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.