A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Vi har många uppgifter

Ändamålet med PRO har i stadgarna uttryckts på detta sätt:

Vi verkar för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk trygghet, där det finns god vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande.

• Vi vill att solidaritet och rättvisa ska vara grunden för medborgarnas gemensamma, politiska, arbete.

• Vi ska motverka främlingsfientlighet, åldersdiskriminering och all annan diskriminering och främja personliga kon- takter oavsett ursprung.

• Vi ska påverka politiska organ och andra beslutsfattare för att hävda pensionärernas intressen.

• Vi ska öka pensionärernas inflytande.

 

När det gäller föreningarnas verksamhet säger stadgarna att föreningen skall:

  • bedriva en bred verksamhet som befrämjar gemenskap och är till gagn för medlemmarna
  • verka för sammanhållning och stöd mellan olika pensionärsgenerationer
  • ordna möten, studier och kulturell verksamhet
  • verka för en positiv medlemsutveckling genom medlemsvärvning och medlemsvård

Gammal vänskap utvecklas

 PRO Gustavsberg-Ingarö är en förening där flera av de äldre medlemmarna har känt varandra i många år. Bakgrunden till detta är för många den gemensamma arbetsplatsen med de stora arbetsgivarna: Gustavsbergs fabriker,  Konsumentföreningen och Värmdö kommun. Men även engagemanget i idrottsföreningen, båtklubben och andra sammanslutningar. Det har utvecklats vänskapsband som även hålls samman efter pensioneringen. En av vår förenings uppgifter är att ge möjligheter för medlemmarna att träffa varandra i olika sammanhang.

 

Som medlem är du en resurs

Styrelsen har den bestämda uppfattningen att inte ”styra” utan istället vara den grupp som möjliggör för medlemmarna att utvecklas och få tillgodosett sina önskningar. 

Det som ovan skrivits kräver aktiva medlemmar som har synpunkter och själva gärna ställer upp på en och annan uppgift för att utveckla det gemensamma i föreningen. Det kan du göra genom att komma med idéer, hjälpa till vid enstaka tillfällen, som ledare för studiecirklar med mera. 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.