A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Utfrågning av politiker

Gustavsgården Gustavsgården

Det blev få men intressanta frågor och många medlemmar som var med när ordföranden i Vård- och Omsorgsnämnden presenterade sig och fick svara på några frågor från publiken.

PRO vill ha fortsatt dialog

2019-05-09 Vår förenings ordförande Christer Hedberg inleder.

"PRO är glada över att Vård- och omsorgsnämndens ordförande, Anna Lipinska (KD), kom till vårt möte och gav sin syn på de allvarliga problem som finns bland annat på äldreboendet Gustavsgården.

Vi ser nu fram emot en fortsatt dialog också om lösningarna. PRO vill samtidigt understryka att kommunen enligt lag har ansvar för en god äldreomsorg, oavsett vem som bedriver den. Värmdö kommun måste därför skaffa kompetens för att leda och styra vården och omsorgen. Ingen ska behöva skadas eller dö på grund av bristande vård."

Pensionärsrådet hittills underskattat inför beslut

Så här tyckte Erland Bridell som är en av våra representanter i pensionärsrådet (KPR)

"Jag uppskattade att Anna L själv tog upp situationen på Gustavsgården och att hon gått tillbaks i tiden i sin egen analys.Jag uppskattar hennes positiva inställning till pensionärsrådets betydelse, men det har gått för kort tid för att vi ska veta hur stort inflytandet pensionärsorganisationerna får och hur majoriteten lyckas hantera situationen på Gustavsgården”.

Hur vill vi att Gustavsgården utvecklas

Fel beslut kan minska valfriheten anser  Erland Bridell

”Det är positivt att hon i första hand vill ”rekonstruera” verksamheten i kommunal regi. Det vore ett underbetyg åt Värmdö kommun att inte kunna driva Gustavsgården i egen regi. Det finns två privata alternativ så det är viktigt att Gustavsgården kan drivas i kommunal regi. Annars minskar valfriheten.”

Personalen en resurs på flera sätt tycker Anne-Marie Ohlsson-Pilati

”Gustavsgården är jätteviktig, men även där bör personalen ha möjlighet att komma med åsikter om vården, det är ju de som är närmast de gamla. Bra löner bra scheman och god arbetsmiljö är A och O.
Anne-Marie vill på samma sätt som Helena Skagerberg gärna diskutera vad vi menar med VALFRIHET. Är det för den gamla viktigt med valet av företagsform eller är vad som UTFÖRS  viktigare?" 

Mats Björkman som är en mycket engagerad Värmdöbo var kritisk till nämndordförandens inlägg:
"Hon talade som en försäljare, som hon säkert varit tidigare, om varumärket "Gustavsgården" och att vi inte skall blanda in politik i problemsituationen på Gustavsgården."

Då de här är ett referat måste jag (Webbred) som referent nämna att Mats hade ett ganska högt och kraftigt tonläge, jämfört med övriga av de fåtal inläggen. Det fick Anna Lipinska  att reagera negativt. 

Vad innebär valfrihet i äldrevården

Berit Grundström är boende på Gustavsgården sedan flera år. Hon drog fram de fina insatser hon tyckte personalen gjorde. Detta trots minskat stöd från den politiska ledningen. Helena Skagerberg är ny i vår styrelse sedan årets årsmöte. Hon tyckte att när tid har beviljats i hemtjänsten vårdtagaren skulle få möjlighet att få hjälp med det denne upplevde som ett behov. Dammsuga som biståndet avsåg eller ta en promenad i det vackra vädret. 
Inläggen kan summeras som en fråga om valfrihet innebär ett val av företagsform för insatsen, eller vilket behov vårdtagaren anser viktigt. 

Blev det en bra frågestund

Flera av de som ställde frågor var liksom Mats Björkman kritisk till att Anna Lipinska tog (fick) för mycket tid till att presentera sig.

Det gavs inte utrymme för frågande. Under presentationen gavs dock en del utfästelser (politiska löften) som vi kan påminna om vid lämpligt tillfälle. (webbred)

 

 

 

 

 

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.