A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Verksamhet

Det finns mycket att välja på

Anslagstatavlan på Gustavsgården. Vi träffas på mer än våra medlemsmöten. Studiecirklar, utflykter och kulturella arrangemang.

Som du ser i vänsterspalten så har vi i föreningen ett varierande utbud av kultur och friskvård i olika former. Det är i samarbete med Guldkanten på hemmaplan film. Det är kortare resor till det Stockholm. Fördelen med att komma i grupp är att det är lättare att få guidade turer.

Vi informerar på våra sidor även om kultur där andra föreningar  i närområdet är arrangörer och till vilka det är lätt att ta sig från vår kommun.

I PRO finns det kulturprogram i så gott som varje förening. För den som har kultur som specialintresse finns det även en särskild kulturförening. Du kan kontakta den genom kultur@pro.se

 ”Vad är kultur? 
Kultur är trädgården du anlägger, filmen jag ser, kören vi sjunger i. Men kultur betyder inte bara upplevelser eller aktiviteter som någon utför på egen hand eller delar med andra. Kultur är också vanor, moraluppfattningar, värden, kort sagt, den ”livssfär” och de innebörder vi delar med andra som medlemmar i en social gemenskap och som uttrycker vad som är meningsfullt.”

(citat från Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet)

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.