A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöten

Mars månad varje år

Årsmöte hålls i mars månad varje år

Årsmöte hålls i mars månad varje år

Kallelse till Årsmöte i PRO Värmdö

Torsdagen den 19 mars 2020 kl 14.00
Kullsvedsvägen 1, Hemmestahöjden

 

Förslag till Dagordning

1   Mötets öppnande
2   Parentation(en tyst minut för under året avlidna medlemmar)
3   Årsmötets behörigen utlyst
4   Godkännande av dagordning   
5   Val av ordförande för mötet
6   Val av sekreterare för möte
7   Val av två justerare
8   Val av två rösträknare
9   Verksamhetsberättelsen/Balans- och resultaträkning
10  Revisionsberättelsen
11  Fastställande av balans- och resultaträkning
12  Ansvarsfrihet för styrelsen
13  Val av styrelseledamöter på 2 år
14  Val av två revisorer på 1 år
15  Val av revisorerersättare på 1 år
16  Val av valberedning
17  Motioner inlämnas senast 1 mars 2019
18  Övriga frågor
19  Avslutning 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.