A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

KPR

Kommunala PensionärsRådet

I Varje kommun ska det finnas ett Pensionärsråd.

Vi vill påverka våra medlemmars livs- och boendemiljö, därför har vi bl.a. representation i KPR tillsammans med övriga pensionärsföreningar i kommunen

”De kommunala råden i Värmdö är samarbetsgrupper som har en betydelsefull roll” sägs det på kommunens hemsida. Men hur är det i verkligheten? 

Det finns fyra pensionärsföreningar som skall ingå i det kommunala pensionärsrådet KPR. I föreningarna väljs representanter och det diskuteras hur livet för de äldre medborgarna skall kunna vara. Förväntningarna är därför stora när vi nu kan ha synpunkter på de ärenden som beslutas i Vård- och Omsorgsnämnden (VON). Men ibland går det snett.

Här till vänster lägger vi in skrivelser och protokoll rörande KPR

Utdrag från PRO Gustavsberg-Ingarös Nyhetsbrev december 2018

Vi tar nya tag och hoppas att även kommunen gör det Vår förening har varit mycket aktiv när det gäller att ge förslag som skall göra livet lättare för oss äldre. Det har vi gjort genom våra representanter i det Kommunala Pensionärsrådet (KPR). Tyvärr har inte politiken fungerat där och flera sammanträden har ställts in bland annat med motiveringen ”på grund av brist på ärenden”. Det har det inte alls varit! Nu är det en del nya politiker från den 1 januari och vi fortsätter att driva de frågor som våra medlemmar har gett oss i uppdrag. Vi återkommer med rapporter på det nya året.

PRO Värmdös representanter i KPR är Ordf Eva Nordlander och vice ordf Fritz Mannich. Vi hoppas också att det nu blir en nystart för sammanträdena med KPR.

Den 21 februari 2019 besökte Anna Lipinska, ny ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden, PRO Värmdö på vårt månadsmöte. Den 5 mars kommer hon att ha sitt första möte med KPR.
AnnaAnna Lipinska

Protokoll från kommande sammanträden kommer att läggas ut här.

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.