A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktiviteter

Förebygga fallolyckor

Fallolyckor är vanligt och konsekvenserna blir ofta värre när vi kommer upp i åren. Utöver det mänskliga lidandet kostar fallolyckor miljarbelopp årligen. Men fallolyckor kan förebyggas. Ofta med ganska enkla medel.

PRO arbetar ständigt med att förebygga fall, inte minst inom ramen för myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, satsning Bättre tänka efter före. Dessutom är många av de aktiviteter som genomförs inom PRO, medvetet eller omedvetet, fallförebyggande. I synnerhet gäller det de fysiska aktiviteterna, då träning av olika slag stärker musklerna och förbättra balansen. Då faller vi mindre, men om vi ändå faller klarar vi oss bättre om vi är starka.

Utöver träning och motion är medicin, mat och miljö, i bemärkelsen omgivningen inne och ute, viktiga att titta på för att förebygga fall. Mediciner kan exempelvis ge yrsel vilket ökar risken för fall. Det är därför en bra idé att se över sina läkemedel med en läkare eller farmaceut ur ett fallförebyggande perspektiv. Titta gärna på Kloka listan som finns bland länkaran nedan.

Att äta bra ska vi alltid göra och tallriksmodellen är en bra utgångspunkt. En bra sak att hålla lite extra koll på med stigande ålder är att få i sig tillräckligt med protein. Och se till att kosten är varierad!

Många fallolyckor sker i hemmet. Se till att du har en stadig stege att stå på och få bort lösa sladdar och annat som är snubbelrisker. Använd gärna checklistan hemma som finns i listan nedan.

Ute är det också lätt att snubbla. Bra hjälpmedel kan vara stavar där underlaget är ojämnt. PÅ vintern är det bra att ha bråddarna redo.

Nyttiga länkar

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.