A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Konsument

Att granska och bevaka marknaden utifrån konsumenters och framförallt pensionärers horisont är speciellt viktigt i dagens konsumtionssamhälle där många fällor lurar. PRO prioriterar därför dessa frågor högt.

PROs prisundersökning 2016 i distrikt Uppsala län

719 butiker besöktes i landet av ca 1 500 prisundersökare. Varukorgen innehöll 34 konventionella varor och 17 ekologiska. Den innehöll vanliga matvaror till ordinarie priser som pensionärer handlar. Butikerna indelades i stora (över1 500 kvm) och små (under 1 500 kvm)

Genomsnittspriset i landet för korgen blev 982 kr. Billigast distrikt blev Halland, 930 kr och dyrast Norrbotten, 1 028 kr.  Av 21 distrikt placerade sig Uppland som 15:e med ett snittpris på 990 kr. Genomsnittspriset för stora butiker var 934 kr och för små 1 016

Här kan ni hela prisundersökningen som också finns på Riks sida >>

 

I Upplands distrikt prisundersöktes 50 butiker, 34 små och 16 stora.

Stora butiker, billigast

 • ICA Stormarknad Gnista, Uppsala, 870 kr
 • Willys Stenhagen, Uppsala, 884 kr
 • ICA Maxi Stenhagen, Uppsala, 898 kr

Stora butiker, dyrast:

 • Coop Extra, Skutskär, 999 kr
 • City Gross, Gränby, Uppsala, 987 kr
 • ICA Kvantum, Gottsunda, Uppsala, 971 kr

Små butiker, billigast

 • ICA Supermarket, Tuna backar, Uppsala, 917 kr
 • ICA Supermarket, Västerhallen, Uppsala, 918 kr
 • ICA Supermarket, Brukskanonen, Österbybruk, 948 kr

Små butiker, dyrast

 • ICA Supermarket, City, Uppsala, 1 155 kr
 • ICA Nära, Öregrund, 1 136 kr
 • Tempo, Vattholma, 1 100 kr

Om Ni vill veta mer om t.ex. Edra butiker är Ni välkomna att kontakta mig, Jan-Erik Göthlin, tel 018-36 35 26, 073-829 26 32

Prisundersökningen 2015

Resultat av PROs prisundersökning i Uppsala län
49 butiker har redovisats varav 33 små (mindre än 1 500 kvm) och 16 större (mer än 1 500 kvm). Genomsnittspriset för samtliga butiker var 763 kr, varav 794 kr för de små och 733 kr för de stora butikerna. Skillnad i pris mellan den billgaste (695 kr) och den dyraste (875) är 180 kr. Följande av de små butikerna var billigast:

1. ICA Krysset, Almunge: 730 kr
2. ICA Supermarket Norby, Uppsala: 735 kr
3. ICA Supermarket, Gimo: 741 kr
4. ICA Supermarket Väst, Uppsala: 743 kr
5. ICA Supermarket, Tierp: 750 kr

Följande av de små butikerna var dyrast:

1. Coop Nära, Almunge: 875, 09 kr
2. ICA Supermarket City, Uppsala: 874,90 kr
3. Tempo, Vattholma 856 kr
4. Hemköp, Björklinge 844 kr
5. ICA Nära, Öregrund 842 kr

Följande av de stora butikera var billigast:

1. ICA Stormarknad Gnista, Uppsala: 695 kr
2. ICA Kvantum, Uppsala: 708 kr
3. ICA Stormarknad Stenhagen, U-sala: 710 kr
4. Willys Gränby, Uppsala: 713 kr
5. Willys Kungsgatan, Uppsala: 715 kr

Följande av de stora butikerna var dyrast:

1. ICA Kvantum Gottsunda, Uppsala: 792 kr
2. Nelins, Uppsala: 786 kr
3. ICA Kvantum, Bålsta: 764 kr
4. City Gross, Uppsala: 746,77 kr
5. Coop Forum, Enköping: 746,19 kr

Prisundersökningen 2014

Detta år var butikerna uppdelade efter "stora" och "små". Genomsnittspriset/varukorg för de "stora" var 811 kr och för de "små" 857 kr. 50 butiker prisundersöktes varav 34 stora och 16 små.

 I kategorin "stora" var följande butiker billigast:

1) ICA Maxi, Stormarknaden  Uppsala, 749 kr.

2) ICA Maxi Enköping 755 kr.

3) Willy:s Gränby 757 kr.

4) Willy Gottsunda 761 kr

5) Willy:s Kungsgatan 765 kr.

6) Willy:s Björkgatan Uppsala 766.

 I kategorin "stora" var följande butiker dyrast:

 1) ICA Supermarket City Uppsala, 927 kr.

2) Hemköp Bålsta 896 kr

3) Hemköp Svava Uppsala, 865 kr.

4-5) Coop Extra Skutskär och ICA Supermarket Årsta 851 kr

 I kategorin "små" var följande butiker billigast:

1) ICA Tallen 793 kr.

2) ICA Nära 799 kr.

3) ICA Handelsboden 805.

4) Coop Konsum Tierp 831.

5) ICA Krysset 833 kr.

I kategorin "små" var följande butiker dyrast:

1) Coop Almunge 928 kr.

2) ICA Sjöboden 914 kr.

3) Coop Konsum Ringgatan 901 kr.

4) Coop Konsum Östervåla 900 kr.

5) Coop Konsum Öregrund 882 kr.

 Prisundersökningen 2013

Prisundersökningen 2013 visar att Uppsala län ett av de dyraste distrikten. Endast Norrbotten slår oss. Billigast är det på Gotland.

De dyraste matkassarna i vårt distrikt finns hos:

 1) ICA Nära Öregrund, 1 072 kr,
 2) Coop Nära Almunge, 1 046 kr,
 3) ICA Nära Knuten, 1 035 kr
 4) Coop Konsum Östervåla, 1 014 kr och
 5) Coop Konsum Karlholm, 1 011 kr.

De billigaste matkassarna finns att köpa hos

 1) ICA Supermarket Västerhallen, Enköping, 669 kr
 2) ICA Kvantum, Uppsala, 826 kr
 3) ICA Supermarket Väst, 827 kr
 4) ICA Supermarket Knivsta 842 kr och
 5) ICA Stormarknad, Enköping, 853 kr.

Vill Ni veta mer om Era butikers pris på matkassarna kan Ni gå in på PRO Riks hemsida,  och klicka Er fram. Ni som inte har dator eller misslyckats med att få fram resultatet på PRO Riks hemsida, kan ringa mig, tel 018-36 35 26. Hälsningar Jan-Erik Göthlin"

Prisundersökningen 2012

Syftet med undersökningen är att sätta fokus på matpriserna och öka prismedvetenheten bland medlemmar och allmänhet. Prisundersökningen genomfördes i år 2012 den 17 oktober med reservdag den 18 oktober. Sammanlagt ingick 1 182 butiker i undersökningen.

PROs varukorg kostade 2012 i genomsnitt i landet 1 371 kronor. Skillnaden mellan olika butiker är stor. Billigaste maten finns i Hallands PRO-distrikt. Där kostar genomsnittskorgen 1 304 kronor. PRO har inte mätt prisutvecklingen över tid på grund av de förändringar i undersökningen som har gjorts.

Statistiska Centralbyrån har till uppgift att mäta prisutvecklingen i Konsumentprisindex. SCB redovisar en prishöjning på livsmedel på 1,8 procent mellan oktober 2011 och oktober 2012.

PROs undersökning genomförs av ideellt arbetande pensionärer. PRO gör inga anspråk på att undersökningen är vetenskaplig. Men den ger en bild på hur prisnivåerna för mat ser ut över landet.

Vi i Uppsala län hamnade på 21 plats av 26. Vår varukorg kostade 1 396 kr. Billigaste korgen hade Halland, 1 304 kr och den dyraste Västerbotten, 1 440 kr. Snittet låg på 1 371 kr. Ni kan läsa mer om prisundersökningen på PRO Riks hemsida. Tack alla Ni som deltagit i vår prisundersökning!

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.