A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO Informerar

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelse och nämnder. Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

PRO Tierp Samorganisation beslutade vid sammanträdet
2018-10-23 att utse följande medlemmar att ingå i Kommunala Pensionärsrådet, KPR.
Ledamöterna har en mandattid på 4 år och därmed följer kommunalvalets mandatperiod.

 

Ledamöter:      
Gert Berlin   PRO Tierp, v. ordförande  
Göran Humling   PRO Västland  
Marianne Pettersson   PRO Månkarbo-Kyrkbyn  
       
Ersättare:      
Marianne Eriksson   PRO Hållnäs  
Eva Monié   PRO Söderfors  
Kerstin Östervall   PRO Vendel  

 

Dessutom har SPF två ledamöter och RPG en ledamot.


Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter i KPR:

Åsa Sikberg (M), ordförande
Helén Jaktlund (C)
Sarah Näslund (L)
Viktoria Söderling (S)
Urban Blomster (V)
 

KPR hade sitt första sammanträde för den nya mandatperionden 2019-2022 den 8 februari 2019 i Kommunhuset, Tierps köping. Enligt reglementet ska minst fyra sammanträden hållas per år.

Klicka på denna länk så kommer ni till Tierp.se och till protokollen från rådets möten

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.