A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Rundvandring på Gamla Kyrkogården

Irma Ridbäck ger oss intressanta fakta över begravda personer på Gamla Kyrkogården

Vi var 9 stycken från PRO Vaksala-Danmark och SPF Linné som tillsammans med vår guide Irma Ridbäck tog oss runt på Gamla kyrkogården med sina många lövträd och vackra alléer.
 Idag vilar där berömda svenskar som t.ex Dag Hammarskjöld, Malla Silfverstolpe, Gustaf Fröding och Gösta Knutsson. Utöver dessa kända svenskar vilar också ärkebiskopar, köpmän, statsmän och vetenskapsmän på kyrkogården.
Uppsalas Studentnationer har egna gravar på kyrkogården. De äldsta härstammar från slutet av 1700-talet. I äldre tider fanns inget skyddsnät för studenter och nationen fick ofta ersätta detta. Det var dessutom dyrbart och besvärligt att frakta en död person till hemsocknen.
Många som vilar i nationsgravarna är unga studenter som avlidit under sin studietid i Uppsala. Men det kan också röra sig om ämbetsmän vid nationen eller andra med anknytning till den.
Fler bilder finns här

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.