A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PROsIT

Från PRO riksdeltog  kursledarna Curt Karlsson IT ansvarig och Dan Karlsson ansvarig för studier och verksamhetsutveckling i PRO distrikten. Från PRO riksdeltog kursledarna Curt Karlsson IT ansvarig och Dan Karlsson ansvarig för studier och verksamhetsutveckling i PRO distrikten.

Träff med PROsIT ansvariga 7-9 november 2018 på Gysinge folkhögskola

2018-11-19 Träff med PROsIT ansvariga 7-9 november 2018 på Gysinge folkhögskola

PRO distriktens PROsIT valda i Sverige var nyligen kallade till konferens i Gysinge på PROs folkhögskola. 16 distrikt representerades av 22 representanter. Ledare för konferensen från PRO var Dan Karlsson och Curt Karlsson. Dan Larsson, Gysinges folkhögskola deltog även han under ett pass. Inbjuden gäst var PRO Globals representant Tommy Karlsson, som tog upp äldre situationen och IT i Ukraina. Från PRO Västerbotten deltog Gunilla Eriksson IT ansvarig.

Konferensen innehöll många delar men huvudsyftet med PROsIT verksamheten är att minska den digitala klyftan hos medlemmarna.

Efter en genomgång över hur man jobbar inom distrikten med IT fortsatte Dan Karlsson, ansvarig för studier och verksamhetsutveckling i PRO distrikten, med att informera om ett projekt under namnet Digital inkludering. Om allt fortsätter som planerat kommer det att finnas en ekonomisk möjlighet för PRO distriktens IT team att anordna och besöka föreningarnas medlemmar under träffar/möten. Projektet syftar till att fler PRO medlemmar ska söka få digital utbildning.

Pelle Svensson, nyinsatt studierektor på Gysinge på PROs folkhögskola, höll i en presentation om PRO kongressens beslut av hur Gysinge ska fortsätta utvecklas. En del av denna utveckling är att lärarna på skolan kan komma ut till distrikten och hålla i kurser.

Curt Karlsson IT ansvarig PRO riks och Dan Larsson, Gysinges folkhögskola informerade om villkorens för att hålla en folkhögskolekurs ute i landet. Speciellt är att man träffs vid 4 tillfällen under en 15 veckors tid och har hemarbete på veckorna emellan, det måste också vara ett visst antal anmälda, helst inte mindre än 12 elever för att starta utbildning.

Konferensdeltagarna använde sig av arbetssättet Open space, där man kom fram till att cirkeledarutbildning är viktig och ett studiematerial bör tas fram. Samt att de som ska arbeta med utbildning ska kunna påverka studiematerialet.

Inbjuden gäst var PRO Globals representant Tommy Karlsson, som tog upp äldre situationen och IT i Ukraina. Han undrade hur man skulle kunna genomföra en mindre PROsIT satsning via Ukrainas volontärverksamhet. Något tips han fick var att söka utbilda dessa i Sverige och att de tar med information hem till sitt eget land.

Foto: Gunilla Eriksson

Text till bild: Från PRO riksdeltog  kursledarna Curt Karlsson IT ansvarig och Dan Karlsson ansvarig för studier och verksamhetsutveckling i PRO distrikten.

 

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.