A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöte

Utdelning av förtjänsttecken Utdelning av förtjänsttecken

2017-03-04 Tisdagen den 28 februari höll Bureå PRO sitt årsmöte i Församlingsgården. Ordförande Roger Olofsson inledde mötet med att hälsa alla välkomna. Ett särskilt välkommen riktades till nya medlemmar. Därefter hölls en parentation för avlidna vänner varefter en tyst minut hölls. Dagordningen godkändes och Ulla Wiklund valdes till mötets ordförande och Lars Andersson till sekreterare. Efter förhandlingarna serverades smörgåstårta och kaffe. Bureå spelmansgille underhöll med medryckande musik och semlor serverades. Reseledarna berättade att i juni kommer det att ordnas en resa till hemligt mål. Majvor Lundgren informerade om att den engelska kursen startat och att det behövs fler deltagare till stick och sy gruppen. Avgående medarbetare avtackades med blommor. PRO s förtjänsttecken till aktiva medlemmar delades ut till Elisabeth och Jan-Erik Lundström, Lennart Lundström, Doris Lundgren, Ulla Wiklund, Majvor Lundgren och Viola Söderlund

 Bureå spelmansgille

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.