A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

KPR

KPR Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är en remissinstans för övergripande frågor som rör äldre invånare i kommunen. KPR är också en viktig informationskanal för de pensionärsorganisationer som finns representerade i Skellefteå kommun i form av lokala pensionärsföreningar.

Kommunala pensionärsrådet bevakar och företräder seniorers intressen i frågor som hanteras i samtliga kommunens nämnder, i styrelser och förvaltningar. Rådet bidrar med äldreperspektiv i verksamhetsplanering, överläggningar, samråd och remisser. KPR deltar också i utredningar och projekt som rör äldres livskvalitet.Representanterna kommer från lokala pensionärsföreningar, kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden samt bygg- och miljönämnden.

Opinionsbildare

Andra viktiga uppgifter är att sprida kunskap, bilda opinion och återkoppla till de pensionärsföreningar som KPR företräder.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.