A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

LPR Länspensionärsrådet

SYFTE. LÄNSPENSIONÄRSRÅDET LPR , är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan pensionärs organisationer och landstinget . LPR kan inte besluta i några landstingsfrågor.

AMMANSÄTTNING 
LPR består  av nio ledamöter för Västerbottens läns landsting samt åtta ledamöter och ersättare för de fem pensionärsorgationerna, Bl.a. PRO  tre ledamöter och tre ersättare .
PRO företräds av 
Marie-Louise Nilsson Umeå, Rolf Carlsson Skellefteå ,Gudrun Abrahmsson Lycksele.
Ersättare. Aino Marklund Skellefteå, Carina Conradsson Hörnefors 
Haldo Eriksson Robertsfors.
ARBETSFORMER .
De fem pensionärsorganisationerna ska beredas möjlighet att ge synpunkter på aktuella frågor ( t ex utredningar m.m), som anses av intresse för organisationerna, vice ordföranden och och LPR : s sekreterare avgör tillsammans vilka frågor som är av intresse.
LPR har årligen fyra ordinarie sammanträden.
Vid sammanträden förs protokoll . LPR sammanträder i Umeå.

Sammanställning 
Rolf Carlsson 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.