A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Informationer under året!

Svaret från socialnämndens ordförande Kennet Fahlesson.

På frågan, hur undviker undernäring bland äldre ?

70%av alla som har hemtjänst är inskrivna i Hemsjukvården. Deras hälsa följs upp av teamet.
Dv.s Hemtjänstpersonal, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.
Enligt plan och vid behov för övriga 30%  är Hälsocentralen hälsoansvarig.
Om hemtjänstpersonalen upptäcker att individen har problem med hälsan kontaktas 
Hälsocentralen.
Hemtjänsten utför viktig kontroll på uppdrag av Helsocentralen vid behov.

                                               #

 

PRO Skellefteå Samorganisation Skickade en skrivelse till kommunstyrelsen 22/2 2018.
Ang boendeplan inom äldreomsorgen.

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.