A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Paneldebatt om äldrefrågor

På podiet fanns de åtta partierna i fullmäktige
representerade På podiet fanns de åtta partierna i fullmäktige representerade

Inför den kommande valrörelsen så anordnade PRO Samorganisation i Skellefteå en paneldebatt den 16 april i år. På podiet fanns de åtta partierna i fullmäktige representerade. Med tanke på att valet är nära förestående så hade de ca. 130 åhörarna som infunnit sig nog förväntat sig en betydligt livligare debatt än vad som blev fallet. Mycket var man ganska enig om.

2018-08-06 En fråga som dock vållade en del debatt var frågan om valfrihet i omsorgen. S och V menade att skattepengarna inte skall hamna i privata fickor utan skall användas till omsorg som bedrivs i kommunal verksamhet.
Valfrihet kan man även skapa inom kommunal verksamhet menade V.
L och C menar att vårdtagarna själva skall få bestämma om sin omsorg och inte att politiker skall bestämma detta.
KD menar att kvalitén på vården är av största vikt oavsett var i kommunen man bor.
MP sa att individens valfrihet är viktig för att man skall bryta ensamheten.
SD anser att ekonomisk stabilitet i kommunen löser de flesta problem.
Olika boendeformer debatterades också.
Lite svårt att hålla isär ansåg någon då man lätt blandar ihop begreppen.
Trygghetsboende är egentligen ingen boendeform i kommunal regi idag utan är ett boende i privat ägo.
Stöd kan dock komma från kommunalt håll i form av trygghetsboende värdar som utbildas och hjälper till där underlaget är tillräckligt stort.
Särskilt boende/äldreboende är ett boende i kommunal regi där man hamnar när man inte kan klara sig själv på grund av stort vårdbehov dygnet runt. 
Hemtjänst kan beviljas utifrån den enskildes vårdbehov. Kan erhållas oavsett boendeform. Det man var ganska överens om var att det framöver kommer att behövas flera trygghetsboenden och särskilda boenden.
Maten till vårdtagarna var också uppe till debatt. OK tyckte några medan en del menade att det inte alltid såg så smakligt ut. De flesta hade också provsmakat den mat som serveras. I dag är dietister inkopplade och näringsinnehållet kollas kontinuerligt, enl. socialstyrelsens rekommendationer, i de portioner som serveras.
En fråga från en åhörare var varför det inte finns något speciellt demens boende i kommunen?

PRO Skellefteå Samorganisation

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.