A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO Umeå samorganisation 

Samorganisation har till uppgift att ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor och att verka för att pensionärernas inflytande stärks i kommunen. Detta kan gälla representationen i kommunala pensionärsrådet (KPR) och annan verksamhet beträffande kommunala angelägenheter.  Andra uppgifter är gemensamma aktiviteter som studier, medlemsrekrytering och medlemsvård. 

I Umeå består samorganisation av tio föreningar: Backen, Berghem, Ersboda, Holmsund, Hörnefors, Obbola, Sävar, Teg, Umeå, och Umeå Östra.

Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare, som utses av årsmötet, samt det övriga antalet ledamöter som årsmötet beslutar. Ersättare ska utses. Se nuvarande styrelsen på styrelsesidan i valen i rubrikraden ovan.

Varje förening utser två ombud till höst- och årsmötet och ersättare för dessa. Samorganisation har skyldighet att följa riksorganisationens stadgar och de beslut som fattas av dess kongress, styrelse och representantskap samt av distriktets årsmöte, höstmöte och styrelse.

 

10 PRO föreningar

 

Ordförande: Anita Berg

e post: amberg50[at]hotmail.se

Backen ordf. Christin Broman     

Berghem ordf.  Yngve Lindqvist

Ersboda ordf. Olle Arntzen

Holmsund ordf. Sören Strandberg

Hörnefors ordf.  Sten Forsgren

Obbola  ordf.   Leif Rolén

Sävar   ordf.  Björn Hedvall      

Teg ordf.  Göran Robertsson  

Umeå ordf.  Anita Berg

Umeå östra  ordf. Arne Thunberg

 

e post till samorg: umea.samorg[a]pro.se

byt [a] mot @Aktuellt från Umeå

 • Skriv dina minnen

  2018-11-14 Seniorprojektet Skriv Dina Minnen 2018 har nu genomförts för andra året i rad och årets tema var Människor i Arbete. Pensionärer från Umeå, Holmsund, Botsmark och Hörnefors hade hörsammat inbjudan att delta i tävlingen med intressanta berättelser ur deras egna rika upplevelser av arbetslivet, vilka skiljer sig från dagens digitaliserade arbetsmetoder och innehåll.

  Läs mer
 • PRO Vännäsby 60 år

  2018-10-28 Så har åter en PRO förening firat sina första 60 år. Det är PRO Vännäsby som hunnit upp i den åldern. För att fira detta hade man inbjudit till jubileumsfest på festplatsen i Vännäsby. PRO Västerbottens distrikts ordförande Sam Wenngren var inbjuden och likaså var PRO samorganisation i Umeå representerade av ordförande Anita Berg och sekreteraren Kjell Hansson Mild.

  Läs mer
 • Kassörsträff

  2018-09-13 Kassörsträff anordnades av PRO samorganisation i Umeå

  Läs mer
 • Umeå Live Senior

  2018-08-08 PRO Samorganisation i Umeå representerade sina tio PRO-föreningar vid Umeå Live/Senior på Rådhustorget den 8 augusti för marknadsföring, information och intressanta möten med pensionärer i vardande, blivande och allmänt intresserade.

  Läs mer
 • Ordförandeträff

  2018-05-15 PRO samorganisation i Umeå har en haft en ordförandeträff. Det hade lockat 22 deltagare från Umeås tio PRO föreningar att ge sig i kast med frågor om samarbete och framtid. Det var merparten av samorgs olika föreningsordföranden, många vice och så styrelseledamöter från samorgs styrelse som deltog. Anita Berg, ordf för samorg som nu omfattar ca 4500 PRO:are i Umeå, och Göran Robertsson , studieorganisatör, höll i dagen.

  Läs mer
Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.