A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO Umeå samorganisation 

Samorganisation har till uppgift att ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor och att verka för att pensionärernas inflytande stärks i kommunen. Detta kan gälla representationen i kommunala pensionärsrådet (KPR) och annan verksamhet beträffande kommunala angelägenheter.  Andra uppgifter är gemensamma aktiviteter som studier, medlemsrekrytering och medlemsvård. 

I Umeå består samorganisation av tio föreningar: Backen, Berghem, Ersboda, Holmsund, Hörnefors, Obbola, Sävar, Teg, Umeå, och Umeå Östra.

Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare, som utses av årsmötet, samt det övriga antalet ledamöter som årsmötet beslutar. Ersättare ska utses. Se nuvarande styrelsen på styrelsesidan i valen i rubrikraden ovan.

Varje förening utser två ombud till höst- och årsmötet och ersättare för dessa. Samorganisation har skyldighet att följa riksorganisationens stadgar och de beslut som fattas av dess kongress, styrelse och representantskap samt av distriktets årsmöte, höstmöte och styrelse.

 

10 PRO föreningar

 

Ordförande: Anita Berg

e post: amberg50[at]hotmail.se

Backen ordf. Christin Broman     

Berghem ordf.  Yngve Lindqvist

Ersboda ordf. Lena Carlsson

Holmsund ordf. Lars-Gunnar Lundström

Hörnefors ordf.  Sten Forsgren

Obbola  ordf.   Astrid Waller

Sävar   ordf.  Björn Hedvall      

Teg ordf.  Göran Robertsson  

Umeå ordf.  Anita Berg

Umeå östra  ordf. Arne Thunberg

 

e post till samorg: umea.samorg[a]pro.se

byt [a] mot @Aktuellt från Umeå

 • Möte för synpunkter på hemtjänsten i Umeå

  2019-03-21 PRO samorganisation i Umeå inbjöd till ett öppet möte om hemtjänsten. Det var föreningens tre talespersonerna för vård och omsorg, Olle Arntzen, PRO Ersboda, Christer Hansson och Britt Jakobsson, PRO Umeå City, som ordnat detta. De ville få veta vad som fungerar bra respektive vad som borde förbättras i utförandet och kontakterna med den kommunala resp. privata hemtjänsten.

  Läs mer
 • Utbildning för kontaktombud

  2019-03-11 PRO föreningarnas kontaktombud är styrelsens förlängda arm ut till medlemmarna. Hur viktig deras roll är kan inte nog understrykas. När PRO samorganisation i Umeå inbjöd till en utbildningsdag för kontaktombud kom hela 24 st från sju av samorganisations tio föreningar för att få höra mera om rollen som kontaktombud. Dagen leddes av ombudsman Dan Karlsson från PRO Riks.

  Läs mer
 • PRO Ersboda IT utbildning

  2019-01-24 Allt mer i PRO föreningarnas arbete blir digitaliserat, och därför har nu PRO Ersbodas styrelse haft en utbildningsdag i det nya e-postsystemet E 365. Gunilla Eriksson, IT ansvarig i Västerbottens distrikt, och Kjell Hansson Mild, tidigare ledamot av den nedlagda IT kommittén, besökte föreningen och under en dag gått igenom grunderna i E365, men även diskuterat de andra digitala system vi har, vårt digitala medlemsregister Hjördis och våra hemsidor.

  Läs mer
 • Temadag om Cancer

  2018-11-21 Begränsa ditt intag av rött kött till mindre än 500 g per vecka, det var ett av budskapen som dietist Emilie Almroth, Cancercentrum, gav vid den temadag om cancer som anordnades av PRO samorganisation i Umeå tillsammans med Cancerakademin i Norr och ABF. Temadagen hade den utmanande titeln Cancer – allt vi äldre behöver veta! Salen Grim på Folkets Hus var fylld till sista plats så intresset för detta var stort och hade vi haft en större lokal hade vi kunnat ta in ännu fler.

  Läs mer
 • Skriv dina minnen

  2018-11-14 Seniorprojektet Skriv Dina Minnen 2018 har nu genomförts för andra året i rad och årets tema var Människor i Arbete. Pensionärer från Umeå, Holmsund, Botsmark och Hörnefors hade hörsammat inbjudan att delta i tävlingen med intressanta berättelser ur deras egna rika upplevelser av arbetslivet, vilka skiljer sig från dagens digitaliserade arbetsmetoder och innehåll.

  Läs mer
Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.