A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Nyhetsarkiv

PRO Umeå samorganisation 

Samorganisation har till uppgift att ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor och att verka för att pensionärernas inflytande stärks i kommunen. Detta kan gälla representationen i kommunala pensionärsrådet (KPR) och annan verksamhet beträffande kommunala angelägenheter.  Andra uppgifter är gemensamma aktiviteter som studier, medlemsrekrytering och medlemsvård. 

I Umeå består samorganisation av tio föreningar: Backen, Berghem, Ersboda, Holmsund, Hörnefors, Obbola, Sävar, Teg, Umeå, och Umeå Östra.

Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare, som utses av årsmötet, samt det övriga antalet ledamöter som årsmötet beslutar. Ersättare ska utses. Se nuvarande styrelsen på styrelsesidan i valen i rubrikraden ovan.

Varje förening utser två ombud till höst- och årsmötet och ersättare för dessa. Samorganisation har skyldighet att följa riksorganisationens stadgar och de beslut som fattas av dess kongress, styrelse och representantskap samt av distriktets årsmöte, höstmöte och styrelse.

 

10 PRO föreningar

 

Ordförande: Anita Berg

e post: amberg50[at]hotmail.se

Backen ordf. Christin Broman     

Berghem ordf.  Yngve Lindqvist

Ersboda ordf. Lena Carlsson

Holmsund ordf. Lars-Gunnar Lundström

Hörnefors ordf.  Sten Forsgren

Obbola  ordf.   Astrid Waller

Sävar   ordf.  Björn Hedvall      

Teg ordf.  Göran Robertsson  

Umeå ordf.  Anita Berg

Umeå östra  ordf. Arne Thunberg

 

e post till samorg: umea.samorg[a]pro.se

byt [a] mot @Aktuellt från Umeå

 • 1177.se - din ingång till vården!

  2019-05-27 PRO samorganisation i Umeå driver ett projekt tillsammans med Frivilligcentralen som syftar till att minska det digitala utanförskapet hos äldre. I projekt anordnas olika temaföreläsningar och nu hade tiden kommit till att bekanta sig närmare med 1177 Vårdguiden.

  Läs mer
 • Träff med hemsidesredaktörer

  2019-05-17 PRO samorganisation i Umeå har genomfört en träff för hemsidesredaktörer. Förutom föreningarna i Umeå var även deltagare från föreningarna i de närmaste kranskommunerna med. Alla PRO föreningar har en egen hemsida som sköts av en utsedd hemsidesredaktör. Hemsidan är föreningens ansikte utåt och det är viktigt att det som läggs ut där är korrekt och snyggt utlagt och att gamla saker inte ligger kvar efter att ”bäst före datum” passerats.

  Läs mer
 • bankID, inte så svårt om man får bra hjälp!

  2019-05-14 PRO samorganisation i Umeå och Frivilligcentralen driver ett projekt som syftar till att öka den digitala delaktigheten hos äldre. Ett första steg in i den digitala världen är då att skaffa sig ett bankID eller ett mobilbankID. För att klar ut hur man gör hade banken bjudits in för att visa intresserade hur man gör. Lina Granberg och Therese Wiklund, Swedbank, var oss behjälplig med detta.

  Läs mer
 • Stort rekryteringsbehov inom äldreomsorgen

  2019-05-09 PRO samorganisation i Umeå tillsammans med Umeå kommun arrangerade en temadag om framtidens äldreomsorg. Det stod ganska snart klart för åhörarna att man står inför en stor utmaning vad gäller detta. Åldersgruppen 80+ beräknas öka med hela 65% fram till år 2028 men tillväxten bland personalen är inte lika stor. Idag är det ca 1700 som arbetar i kommunen med äldreomsorg och den siffran väntas ligga på över 2900 om tio år. Av dessa räknar man endast att ca 600 återstår av de som jobbar idag, så att rekryteringsbehovet är över 2200 tjänster.

  Läs mer
 • Årsmöte 2019

  2019-04-09 PRO samorganisation i Umeå har nu haft sitt årsmöte. Mer text kommer men du hittar den nya styrelsen nedan.

  Läs mer
Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.