A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Välkommen till PRO Ersboda!

PRO Ersboda är en av flera hundra pensionärsföreningar i Sverige. I hela landet har PRO 360.000 medlemmar och är därmed den största pensionärsorganisationen. Vi kan därmed driva på och skapa opinion in frågor om pensionärernas ekonomi, rättvis beskattning och pensioner det går att leva på.

PRO Ersboda startade sin verksamhet 1990 och har nu ca 540 medlemmar. Föreningen heter PRO Ersboda men medlemmarna bor även i andra stadsdelar t ex på Mariehem, Mariedal, Carlslid och Ersmark. Förutom vår del i riksorganisationens arbete verkar vår förening aktivt för en god äldreomsorg i kommunen och driver på i ambitionen att skapa flera trygghetsboenden. Vi är också en samlingspunkt för våra medlemmar som vill aktivera sig och träffa andra. Vi genomför kultur- och motionsaktiviteter, studiecirklar i olika ämnen, gemensamma resor och studiebesök. Se vår hemsida (pro ersboda.se) under fliken Verksamhet.

Vi är angelägna att våra medlemmar ska känna sig välkomna och ”hemma” hos oss! Vi tar till oss synpunkter och förslag som kan förbättra vår verksamhet.

Olof Arntzén
Ordförande

Aktuellt från Ersboda

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.