A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Föredrag

Studenter från Umeå Universitet föreläste om Äldres psykiska hälsa och hälsosamt åldrande. Vår sekreterare Loni Söderlind har gjort ett sammandrag av föreläsningen.

2017-09-17 Föredrag 2017 09 11 angående

Äldres psykiska hälsa och hälsosamt åldrande

Isabella, Emma och Johanna som genomfört hälften av sin utbildning inom Psykolog-programmet hade gjort ett specialarbete gällande psykisk hälsa hos äldre och hälso-
samt åldrande.
I programmet ingår att framföra sitt resultat i en grupp av äldre människor. De hörde av sig för att få komma till PRO Obbola och redovisa detta och få feedback på resultatet vilket nu ordnades med kort varsel.
Utifrån att vi idag lever längre, dvs medelåldern hos svenska människor har ökat med 25 år. Fler människor blir idag över 80 år. Därför blir hälsosamt åldrande allt viktigare.
Det visade en liten film om Dagny Karlsson som idag är 104 år och fullt aktiv både
som bloggare och i kontakt med andra människor.

Vad är ett hälsosamt åldrande?

Det är möjlighet till fysisk, psykisk och social hälsa.

Vad är psykisk ohälsa?

Det är dels mindre allvarliga psykiska problem såsom oro och nedstämdhet och mer
allvarliga problem som diagnoser.
20 % av alla äldre har någon form av psykisk ohälsa vilket är våra största ohälsoproblem. Depression är vanligast och drabbar 27% av kvinnorna och 14% av
männen.

Depressionsorsaker är :
- Biologiska  orsaker såsom åldrande och åldrande i hjärnan
- Psykosociala orsaker såsom förlust av partner, social identitet etc

Depressionssymtom: ångest, oro, gråt, irritation och oftast kroppsliga symtom hos
äldre

Föredragshållarna undrade med publiken om man kan säga varför äldre söker vård
för fysiska symtom istället för psykiska?
I diskussionerna i grupper kom man fram till bl.a. att bland de äldre är det fortfarande tabu att prata om psykisk ohälsa, man är inte van och skäms för att prata med någon om man mår psykiskt dåligt och att man tror att de psykiska symtomen kan vara fysiska.

Hur främjas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande?

I studien har man kommit fram till att det främjas av:
- Social gemenskap och stöd vilket också påverkar kroppen. Det blir lättare att hantera stress. Några få riktiga vänner är bättre än många mindre nära vänner dvs
kvalitet är viktigare än kvantitet.
- Meningsfullhet, delaktighet = inflytande och självbestämmande
- Bra matvanor dvs varierande kost och mindre fett
- Fysisk aktivitet
- Upprätthållande av kognitiva funktioner = förmågan att tänka, att upprätthålla arbetsminnet dvs relatera till vad man läst i tidningen, planering och genomförande av handling, fokus i form av tex nya recept och korsord.

Ett test genomfördes bland publiken, dvs att minnas vilka ord som var kvar från sida ett till sida två.

Andra tips om hälsosamt åldrande?
- Kognitiva övningar
- Samhällsaktivitet
- Fysisk aktivitet
- Mer info tex ”Hjärnstark” av Anders Hansén och Psykologipodden.

Vidare framfördes:
- Minnet kan övas upp till viss del
- Synen på psykiska problem har förändrats
- Stress är det största psykiska problemet

Reflektioner:
Gemenskap är viktig och att därför hjälpa ensamma människor att komma tillbaka till gemenskapen.

Arbetet var bra sammanställt och viktiga, igenkännande och realistiska resultat framkom i redovisningen.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.