A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöte 25 april 2019

Jonny Fagerman Jonny Fagerman

Årets årsmöte inleddes av musik och sång av Jonny Fagerman som var mycket fint att lyssna på.

2019-04-25 Årsmötet öppnades av ordförande Inger Persson, mötet inleddes sedan med en tyst minut för våra medlemmar som gått bort under året.

Inger Persson

Patrik Fornedal som är Medlems och Utvecklingschef på PRO Riks höll ett anförande om hur vi ska göra för att våra medlemmar ska stanna kvar i vår organisation. Arbete pågår nu på Riksnivå för att se till att den här nedåtgående trenden med minskat medlemsantal skall stangera. Han påpekade vikten av att varje ny medlem måste tas om hand på ett bra sätt så att det finns motivation att stanna kvar.

Sista anförandet under årsmötet hölls av Erik Hedin som berättade om vikten av att ha utbildat folk kring våra hjärstartare så att vi också kan använda dem på ett bra sätt när någon drabbas av sjukdom.

Efter det avtackades 6 styrelsemedlemmar och årsmötet avslutades, därefter blev det lunch för alla som varit med på årsmötet.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.