A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Höstmöte 2017

Kristina Tallberg Kristina Tallberg

Höstmöte den 26 oktober

2017-10-27 Det stadgemässiga höstmötet ägde rum den 26 oktober 2017 i Folkets Hus, Surahammar. Efter sedvanlig välkomsthälsning till ombud, gäster, styrelse m.fl. samt PROs ordförande Kristina Tallberg öppnade ordföranden Ulla Berndtsson höstmötet. Till ordförande för mötet utsågs Kent Keymer från PRO Kultur Västerås och sekreterare Inga Pettersson PRO Norberg.

Därefter informerade Therese Gerdin från ”Familjens jurist” – en av Fonus ägd juridisk byrå – om deras juridiska service. Eftersom få är insatta i familjejuridik bjuder de alla PRO-medlemmar på en kostnadsfri ”Livsbesiktning®” (värde ca. 950 kr). Man får träffa en av deras jurister som analyserar din familjejuridiska situation och ger svar på vad som händer med dina tillgångar om du till exempel skulle gå bort eller separera. (Utnyttja detta fantastiska erbjudande! Ring 010-458 08 00 eller https://www.familjensjurist.se/kontor/vasteras-kopparbergsvagen/)

Efter detta informerade PROs ordförande Kristina Tallberg om aktuella frågor inom PRO. Efter en intressant historisk exposé över PROs 75 år i arbetet att förbättra pensionärernas levnadsvillkor. Frågan om pensionerna för vår grupp har givetvis varit det viktigaste, alltifrån 1938 då den första PRO-föreningen bildades i Göteborg. Den viktigaste frågan som sysselsätter PRO nu är villkoren för det stora antalet ”fattigpensionärer” som framför allt finns bland kvinnor med låg pension.

Utfästelsen att slopa den s.k. pensionärsskatten är en glädjande seger som PRO kämpat för under många år. Stora förväntningar finns på att ”pensionsgruppen” som ska lämna ett utlåtande i månadsskiftet jan/feb 2018, ska komma med ett förslag som ligger i linje med PROs krav. Om inte så kommer vi att tvingas kraftsamla hela organisationen för att skapa drägliga villkor för alla våra medlemmar och pensionärer i allmänhet. Ett aktuellt krav är att bostadstillägget höjs ytterligare från föreslagna 5.600:- till 7.000:-/per månad.

Efter Kristinas uppskattade anförande antogs distriktets budget som bl.a. innehöll en höjning av medlemsavgiften till distriktet med 10:-/år. Tre motioner till PRO-kongressen bifölls även.     

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.