A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöte PRO Ransta 12 februari

Årsmöte PRO Ranstaorten 2019 Diakon Ronald Henriksson

Ordförande Hans Falk hälsade 60-talet medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat

En tyst minut hölls för de tre medlemmar som avlidit under verksamhetsåret.
Till mötesordförande hade Ronald Henriksson anlitats och som med den äran genomförde mötet.
Punkt efter punkt klubbades snabbt igenom, utan några större förändringar i styrelsen eller i kommittéer. Dock avgick hela valberedningen efter fyra år och ersattes med en ny trio.

Efter det att Hans Falk avslutat årsmötet, var det dags för kaffe och semla, som intogs under det att dagens föreläsare, diakon Ronald Henriksson, tog plats i talarstolen. 
Han berättade om sin fruktansvärda uppväxt, som varade i mer än 10 år. Ronald är idag diakon i Svenska kyrkan och har en egen mycket stark livsberättelse som överlevare och använder sina egna erfarenheter till att hitta det friska i varje människa. Han har mångårig erfarenhet av arbete med kris- och katastrofarbete i samarbete med kommuner och landsting, samt även inom kriminalvård, brottsoffer, missbruk etc.

Ingen i Ransta bygdegård blev oberörd av Ronalds berättelse om sitt liv, som nu endast blev till ett kortare anförande, då tiden inte räckte till för en utförligare skildring. En varm jätteapplåd för Ronald och även för kökspersonalen, avslutade dagens sammankomst.

2019-02-16
Text: Roger Borlund

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.