A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Höstmöte 2014

Jan Lindberg Räddningstjänsten Sala- Heby Jan Lindberg Räddningstjänsten Sala- Heby

Höstmöte med Räddningstjänsten

2014-11-04 Höstmötet i PRO Ranstaorten inleddes av ordförande Hasse Falk som hälsade alla välkomna med några glada ord från vardagen. Därefter inleddes det protokollförda mötet med presentation av verksamhetsplan, budget bl.a. för verksamheten 2015 där samtliga punkter besvarades med ett rungande ja. På övriga frågor fick medlemmarna frågan om behovet av hörselslinga i bygdegården? Mötet enades om att behovet fanns och skulle bli av större betydelse vartefter åren går. Styrelsen fick uppdraget att gå vidare med frågan i samverkan med Ransta Nästa Bygdegård. Mötet avslutades av ordförande med att beskriva hur stora ytor det fanns i olika länder, där Sveriges yta intog plats fem i det nya Europa. Han talade om hur mycket skogsareal som fanns i Sverige. Det var övergången till att presentera dagens gäst, nämligen Jan Lindberg från Räddningstjänsten Sala- Heby. Jan kom för att berätta om deras insatser i samband med den stora skogsbranden. En dryg timmes föredrag i ord och bild, fängslade han PRO Ranstaortens medlemmar. Många frågor kom under föredraget. Svaren kom snabbt och var informationsrika. Det var många medlemmar som fyllde i med egna eller sina anhörigas berättelser av som hände under och efter branden. 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.